{{Title}}

{{DatePublished}}

{{Content}}
Македонски Телеком продолжува со успешно работење и во првото полугодие од 2023 година