{{Title}}

{{DatePublished}}

{{Content}}
Десктоп верзија
Заштита од безбедносен пропуст на Android: Телеком привремено го пренасочува примањето на MMS како SMS