MAGENTA 1 BUSINESS

ВАШИТЕ БИЗНИС ПОТРЕБИ, НАШ ПРИОРИТЕТ

Комбинирајте ги фиксните, мобилни и интернет услуги што ви требаат и заштедете и до 20% на вкупната месечна претплата со склучување
договор на 24 месеци.

MОБИЛНИ УСЛУГИ

Зголемен супер брз 4G интернет и неограничени разговори со Magenta 1 Business.


S

399
денари месечно без ддв
319
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 377 денaри

Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута за разговор кон други домашни мрежи

5,4 денари
за SMS кон
сите домашни мрежи

500 MB 1 GB
4G интернетM

699
денари месечно без ддв
559
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 660 денaри

Неограничени разговори
кон сите домашни мрежи

4,9 денари
за SMS кон
сите домашни мрежи

5 GB 10 GB
4G интернетL

1.199
денари месечно без ддв
959
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 1.132 денaри

Неограничени разговори
кон сите домашни мрежи

Неограничени SMS
кон сите домашни мрежи

10 GB 20 GB
4G интернет

500 MB Интернет во роаминг

Вашиот Magenta 1 Business пакет може да содржи неограничен број мобилни линии.

Понудата се однесува на нови и постојни корисници кои ќе склучат договор на 24 месеци. Цените се без вклучен ДДВ. Вклучениот роаминг во интернет е достапен во повеќе од 44 земји и 80 оператори во Европа и во светот, во истите земји и оператори што се вклучени во пакетите Business Travel & Surf. По надминување на вклучениот интернет во роаминг, заради контрола на трошоците, пристапот до услугата ќе биде оневозможен. За понатамошно користење на интернет во роаминг, потребно е да активирате некој од пакетите Business Travel & Surf.

ФИКСНИ УСЛУГИ

Неограничени разговори и вклучени минути за разговори кон меѓународни мрежи

S

499
денари месечно без ддв
399
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 471 денaри

Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

5,4 денари/минута за разговор кон други мобилни мрежи. 1 денар минута за разговори кон други фиксни мрежи

M

699
денари месечно без ддв
559
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 660 денaри

Неограничени разговори
кон сите домашни мрежи

L

999
денари месечно без ддв
799
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 943 денaри

Неограничени разговори
кон сите домашни мрежи

100 минути
кон меѓународни мрежи

Вашиот Magenta 1 Business пакет може да содржи неограничен број фиксни линии.
На секоја линија имате можност да додадете втор број по цена од 200 денари месечно без ДДВ. Месечната цена со ДДВ изнесува 236 денари.

ИНТЕРНЕТ И CLOUD УСЛУГИ


S

699
денари месечно без ддв
559
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 660 денaри

500 GB интернет
До 10 Mbps/1 Mbps

1 GB Веб хостинг и
10 е-адреси

M

999
денари месечно без ддв
799
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 943 денaри

Неограничен интернет
До 20Mbps/1Mbps

1 GB Веб хостинг и
10 е-адреси

L

1.599
денари месечно без ддв
1.279
денари месечно без ддв
*

Месечната цена со пресметан попуст и вклучен ДДВ изнесува 1.510 денaри

Неограничен интернет
До 200Mbps/200Mbps

1 GB Веб хостинг и
10 е-адреси

Одберете го најбрзиот интернет за вашата канцеларија и добијте лиценцирана заштита за вашиот компјутер и бесплатен домен со името на вашата компанија.
Статична IP адреса е достапна за интернет и Cloud услуги S и M по цена од 300 денари месечно без ДДВ. Месечна цена со вклучен ДДВ изнесува 354 денари. 

pageArea reserved, leave empty!!!