TELEKOM MK APP
СО НОВ СОВРЕМЕН ДИЗАЈН

Апликацијата што го прави животот полесен,
сега збогатена со нови корисни функционалности.

Преземете ја Telekom MK
мобилната апликација

Нови функционалности

Промени тарифен модел

ПОВЕЌЕ

Нарачај смартфон

ПОВЕЌЕ

Нов смартфон
со супер попуст

Обновете го договорот преку Telekom MK App
и добијте дополнителен попуст на
вашиот нов смартфон

Дополнителниот попуст е промотивен и важи за смартфон купен преку Telekom MK App, со склучен договор Доверба 24 на тарифните модели Mobile M, L и Magenta 1 M, L. Промоцијата трае ограничен период, почнувајќи од 1.9.2020 година.

Сменете тарифа
со само еден клик

Време е за нова, подобра тарифа! Одберете подобар тарифен модел од Mobile и Magenta 1 портфолиото, активирајте го преку Telekom MK апликација и добијте дополнителни, промотивни 5 GB мобилен интернет овој месец.

Дополнителниот интернет од 5 GB е промотивен и важи 30 дена од моментот на активирање. Се добива еднократно при првата промена на тарифа направена преку Telekom MK апликацијата. Промоцијата трае ограничен период, почнувајќи од 5.08.2020.

Дополнителни месечни придобивки без надомест!

Избирајте и активирајте преку Тelekom MK апликацијата

Дополнителните придобивки се достапни за Magenta 1 и Mobile корисници кои имаат активирана е-сметка

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO без трошење на интернетот вклучен во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

ПОВЕЌЕ

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO без трошење на интернетот вклучен во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

ПОВЕЌЕ

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

ПОВЕЌЕ

Дополнителните придобивки се промотивни и подлежат на промени зависно од актуелните услови и понуди на пазарот.

pageArea reserved, leave empty!!!