TELEKOM MK APP
СО НОВ СОВРЕМЕН ДИЗАЈН

Апликацијата што го прави животот полесен,
сега збогатена со нови корисни функционалности.

Преземете ја Telekom MK
мобилната апликација

Нови функционалности

Промени тарифен модел

ПОВЕЌЕ

Нарачај смартфон

ПОВЕЌЕ

Дополнителни месечни придобивки без надомест!

Избирајте и активирајте преку Тelekom MK апликацијата

Дополнителните придобивки се достапни за Magenta 1 и Mobile корисници кои имаат активирана е-сметка.

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

ПОВЕЌЕ

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO без трошење на интернетот вклучен во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

ПОВЕЌЕ

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

ПОВЕЌЕ

Со Telekom MK APP секогаш повеќе во припејд

pageArea reserved, leave empty!!!