TELEKOM MK APP
СО НОВ СОВРЕМЕН ДИЗАЈН

Апликацијата што го прави животот полесен,
сега збогатена со нови корисни функционалности.

Преземете ја Telekom MK
мобилната апликација

Нови функционалности

Промени тарифен модел

ПОВЕЌЕ

Нарачај смартфон

ПОВЕЌЕ

Одберете подобра тарифа за
повеќе комуникација!

Сменете ја тарифата преку
Telekom MK апликацијата
и добијте плус 10 GB.

Smeni tarifa EC

Екстра придобивки без дополнителен надомест!

Избирајте и активирајте преку Тelekom MK апликацијата

Екстра придобивките се достапни за Magenta 1 и Mobile корисници кои имаат активирана е-сметка

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO без трошење на интернетот вклучен во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

ПОВЕЌЕ

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO без трошење на интернетот вклучен во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

ПОВЕЌЕ

За вашата мобилна линија одберете:

Важи 30 дена од денот на активирање

Важи 30 дена од денот на активирање

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat без трошење на интернетот во претплатата. Важи 30 дена од денот на активирање.

ПОВЕЌЕ

Екстра придобивките се промотивни и подлежат на промени зависно од актуелните услови и понуди на пазарот.