Информации

28.01.2021

Информација за лажна наградна игра

Ги информираме корисниците дека во тек се лажна Телеком анкета

19.11.2020

Наменска е-адреса на Македонски Телеком за достава на фактури

Врз основа на измените нза Законот за ДДВ, објавени во службен весник бр 267/2020 од 10/11/2020, и со воведувањето член 53 – в кои се однесува на за издавање и достава

09.10.2020

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком

16.09.2020

Достава на фактури повторно преку архивата на Македонски Телеком

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за Данок на Додадена Вредност за време на вонредна состојба

02.04.2020

Корисниците ќе ги добиваат сметките електронски

Во услови на вонредна состојба, Владата донесе уредба со законска сила за примена на електронски фактури. Со уредбата, која е донесена како мерка за превенција

1345 ... 102

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком донесена на редовниот состанок на 22.03.2023 година, одобрено е склучување на Рамковен договор за соработка и услуги за PSL од деловен центар за компетенции со Маѓар Телеком, како зделка со заинтересирана страна со оглед дека Маѓар Телеком е единствен акционер на Каменимост Комуникации АД, акционер кој поседува 56,67% од вкупниот број на акции со право на глас издадени од Македонски Телеком.

 

Овој  договор е склучен на ден 20.10.2023 година за период од 4 години заклучно до 31.12.2026 година со цел да овозможи поддршка на услуги од PSL Int во врска со PSL Int BCC услуги.

Вредноста на договорот е до 60.000 евра, а неговата реализација и соодветните исплати од страна на Македонски Телеком кон Маѓар Телеком ќе се вршат до 31 декември 2026 година.


Десктоп верзија