Западен Балкан роаминг

Поволни цени за роаминг услуги со Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. Цените важат за сите припејд корисници.

Цена
Повик кон Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово 3,63 ден./мин.
Пратена SMS порака * 1,45 ден./SMS
Дојдовен (примен) повик од Македонија, Србија,
Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово
2,90 ден./мин.
Интернет 1,81 ден./MB

Цените се во денари со вклучен ДДВ и се однесуваат на сите оператори од наведените земји.

Цените на појдовни повици и примени повици надвор од Балкан роаминг зоната, проверете ги на линкот.

*Цената на SMS пораката е иста, независно од дестинацијата кон која се испраќа.

pageArea reserved, leave empty!!!