Балкан роаминг

Нови цени за роаминг со Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина

Почнувајќи од 1 јули 2016 година Македонски Телеком има нови поповолни цени за роаминг услуги со Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Цената за појдовни повици во овие држави вклучувајќи ја и Република Македонија изнесува 17,4 денар по минута, цената за дојдовни повици изнесува 5 денари по минута, за SMS порака 5,8 денари, а интернет 32,70 денари по MB.

Највисоката цена за појдовни повици кон земјите надвор од балканската роаминг група изнесува 149 денари по минута, за дојдовни повици 54,3 денари по минута, а цената за SMS порака изнесува 5,8 денари.

Држава Оператор Повик кон Македонија (ден./мин.) Повик кон друга држава од Балкан роаминг (ден./мин.) SMS (ден./порака) Интернет (ден./MB) Примен повик од Македонија (или од Балкан роаминг држава*) (ден./мин.)
Босна и Херцеговина M:TEL 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Црна Гора TELENOR 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Србија VIP MOBILE D.O.O 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Црна Гора MTEL 17,40 17,40 д 5,80 32,70 5,00
Србија Telekom Srbija 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Црна Гора CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Србија TELENOR 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Босна и Херцеговина ERONET 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Босна и Херцеговина BH TELECOM 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00

*За повици и примени повици надвор од Балкан роаминг зоната, проверете го следниот линк.

pageArea reserved, leave empty!!!