Дополнителни
Пакети

Интернет

Кога ви треба уште повеќе интернет

Повеќе

Сподели интернет

Интернетот вклучен во Smart и Magenta 1 тарифа достапен и на втор уред

Повеќе

SMS

SMS пакети кон сите домашни и меѓународни мрежи

Повеќе
pageArea reserved, leave empty!!!