Интернет по потреба

Активирај интернет пакет според твоите потреби и добиј:

  • Инстант активација
  • Без инсталација на дополнителна опрема
  • Без договори и дополнителни обврски

  Тридневен пакет Седумдневен пакет Едномесечен пакет
Вклучен сообраќај (D+U) Неограничен Неограничен Неограничен
Политика на фер користење После 10 GB, брзината се намалува до 256 Кbps / 256 Кbps После 25 GB, брзината се намалува до 256 Кbps / 256 Кbps После 25 GB, брзината се намалува до 256 Кbps / 256 Кbps
Времетраење на пакетот 3 дена
(по истекот на 72 часа, услугата се прекинува)
7 дена
(по истекот на 168 часа, услугата се прекинува)
1 месец
(по истекот на 30 дена, услугата се прекинува)
IP адреса Динамична Динамична Динамична

Како да активирам Интернет по потреба?

Услугата Интернет по потреба можете да ја активирате преку Click & Connect страницата.

pageArea reserved, leave empty!!!