Интернет по потреба

Активирај интернет пакет според твоите потреби и добиј:

  • Инстант активација
  • Без инсталација на дополнителна опрема
  • Без договори и дополнителни обврски

  Тридневен пакет Десетдневен пакет Едномесечен пакет
Вклучен сообраќај (D+U) 50 GB (по искористување на сообраќајот, услугата се прекинува и корисникот може да активира нов пакет) 100 GB (по искористување на сообраќајот, услугата се прекинува и корисникот може да активира нов пакет) 250 GB (по искористување на сообраќајот, услугата се прекинува и корисникот може да активира нов пакет)
Времетраење на пакетот 3 дена
(по истекот на 72 часа, услугата се прекинува)
10 дена
(по истекот на 240 часа, услугата се прекинува)
1 месец
(по истекот на 30 дена, услугата се прекинува)
IP адреса Динамична Динамична Динамична

Како да активирам Интернет по потреба?

Услугата Интернет по потреба можете да ја активирате преку Click & Connect страницата.

Десктоп верзија