Internet пакети

Најстабилниот интернет за дома

S

 • 250 GB најстабилен интернет за дома

  По надминување на сообраќајот од 250 GB услугата се прекинува и во интернет прелистувачот се појавува страница преку која можете да докупите интернет сообракјај од 100 GB за 199ден. со важење до крајот на месецот, или да мигрирате во Internet М опција.

 • Неограничени разговори во мрежата на Телеком

  Неограничените разговори во мрежата на Телеком се однесуваат на повици од фиксната кон мобилната и фиксната мрежа на Телеком. Повиците од фиксните лини кон други дестинации се наплаќаат согласно постојниот ценовник.

899 ден.

M

 • Неограничен, најстабилен интернет

  Пакетите со неограничен интернет подлежат на Политика на фер користење од 1 TB. По надминување на сообраќајот од 1 TB, услугата се прекинува и во интернет прелистувачот се појавува страница преку која можете да докупите интернет сообракјај од 100 GB за 199 ден. со важење до крајот на месецот.

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

  Неограничените разговори кон сите мрежи се однесуваат на повици од фиксната кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија.

999 ден.

L

 • Неограничен, најстабилен, супер брз интернет со брзина до 100 Mbps

  Ако нема техничка можност за поголема брзина, Tелеком ќе обезбеди до 60 Mbps / 10 Mbps. Пакетите со неограничен интернет подлежат на Политика на фер користење од 1 TB. По надминување на сообраќајот од 1 TB, услугата се прекинува и во интернет прелистувачот се појавува страница преку која можете да докупите интернет сообракјај од 100 GB за 199 ден. со важење до крајот на месецот.

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

  Неограничените разговори кон сите мрежи се однесуваат на повици од фиксната кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија.

 • 500 минути кон меѓународни мрежи

  500 минути кон меѓународни мрежи се однесуваат на сообраќај од фиксната мрежа кон меѓународни фиксни броеви кон сите Европски земји, САД, Канада и Австралија. По надминување на вклучените минути месечно, важат редовните цени.

1.499 ден.

XL

 • Неограничен, најстабилен, супер брз интернет со брзина до 300 Mbps

  Пакетите со неограничен интернет подлежат на Политика на фер користење од 1 TB. По надминување на сообраќајот од 1 TB, услугата се прекинува и во интернет прелистувачот се појавува страница преку која можете да докупите интернет сообракјај од 100 GB за 199 ден. со важење до крајот на месецот.

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

  Неограничените разговори кон сите мрежи се однесуваат на повици од фиксната кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија.

 • 500 минути кон меѓународни мрежи

  500 минути кон меѓународни мрежи се однесуваат на сообраќај од фиксната мрежа кон меѓународни фиксни броеви кон сите Европски земји, САД, Канада и Австралија. По надминување на вклучените минути месечно, важат редовните цени. 

2.999 ден.

ИНТЕРНЕТ ЗА ВИКЕНДИЦА

Ви треба интернет во викендицата само повремено?
Сега можете да се поврзете на инетернет веднаш и да плаќате само онолку колку што ќе искористите.Дознај повеќе

ПОМОЌЕН WI-FI УРЕД

Ако вашиот дом е поголем од 80 m2 , на повеќе од еден спрат или имате проблеми со Wi-Fi приемот, пробајте го помоќниот уред, 2 месеца бесплатно! Дознај повеќе

pageArea reserved, leave empty!!!