Internet пакети

Најстабилниот интернет за дома

S

 • 250 GB најстабилен интернет за дома

  По надминување на сообраќајот од 250 GB услугата се прекинува и во интернет прелистувачот се појавува страница преку која можете да докупите интернет сообракјај од 100 GB за 199ден. со важење до крајот на месецот, или да мигрирате во Internet М опција.

 • Неограничени разговори во мрежата на Телеком

  Неограничените разговори во мрежата на Телеком се однесуваат на повици од фиксната кон мобилната и фиксната мрежа на Телеком. Повиците од фиксните лини кон други дестинации се наплаќаат согласно постојниот ценовник.

899 ден.

M

 • Неограничен, најстабилен интернет

  Пакетите со неограничен интернет подлежат на Политика на фер користење од 2 TB. По надминување на сообраќајот од 2 TB, услугата се прекинува и во интернет прелистувачот се појавува страница преку која можете да докупите интернет сообракјај од 100 GB за 199 ден. со важење до крајот на месецот.

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

  Неограничените разговори кон сите мрежи се однесуваат на повици од фиксната кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија.

999 ден.

L

 • Неограничен, најстабилен, супер брз интернет со брзина до 100 Mbps

  Ако нема техничка можност за поголема брзина, Tелеком ќе обезбеди до 60 Mbps / 10 Mbps. Пакетите со неограничен интернет подлежат на Политика на фер користење од 5 TB. По надминување на сообраќајот од 5 TB, услугата се прекинува и во интернет прелистувачот се појавува страница преку која можете да докупите интернет сообракјај од 100 GB за 199 ден. со важење до крајот на месецот.

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

  Неограничените разговори кон сите мрежи се однесуваат на повици од фиксната кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија.

 • 500 минути кон меѓународни мрежи

  500 минути кон меѓународни мрежи се однесуваат на сообраќај од фиксната мрежа кон меѓународни фиксни броеви кон сите Европски земји, САД, Канада и Австралија. По надминување на вклучените минути месечно, важат редовните цени.

1.499 ден.

XL

 • Неограничен, најстабилен, супер брз интернет со брзина до 300 Mbps

  Пакетите со неограничен интернет подлежат на Политика на фер користење од 10 TB. По надминување на сообраќајот од 10 TB, услугата се прекинува и во интернет прелистувачот се појавува страница преку која можете да докупите интернет сообракјај од 100 GB за 199 ден. со важење до крајот на месецот.

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

  Неограничените разговори кон сите мрежи се однесуваат на повици од фиксната кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија.

 • 500 минути кон меѓународни мрежи

  500 минути кон меѓународни мрежи се однесуваат на сообраќај од фиксната мрежа кон меѓународни фиксни броеви кон сите Европски земји, САД, Канада и Австралија. По надминување на вклучените минути месечно, важат редовните цени. 

2.999 ден.

ИНТЕРНЕТ ЗА ВИКЕНДИЦА

Ви треба интернет во викендицата само повремено?
Сега можете да се поврзете на инетернет веднаш и да плаќате само онолку колку што ќе искористите. Дознај повеќе

ИНТЕРНЕТ ЗА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ

Ви треба интернет само во одредени месеци во годината?
Плаќајте само тогаш кога користите, а во остатокот од годината имајте активна конекција на располагање. Дознај повеќе

КАКО ДО ПОДОБРА WI-FI ПОКРИЕНОСТ ВО ВАШИОТ ДОМ

Дознај повеќе
pageArea reserved, leave empty!!!