Интернет дополнителни услуги

Користење на статичка IP адреса – опцијата е достапна за S и М пакетите 354 ден./месечно
Промена на статичка IP адреса - опцијата е достапна за S и М пакетите 354 ден.
Преселба на ADSL приклучок со опрема во сопственост на корисникот 500 ден.
Преселба на ADSL приклучок со опрема во сопственост на Македонски Телеком 1.500 ден.
Мирување на ADSL услуга 118 ден.
Редовна детална сметка на ADSL месечен сообраќај
Месечна детална сметка на ADSL сообраќај бесплатно
во печатена форма бесплатно
преку e-mail бесплатно
Еднократна детална сметка на месечен ADSL сообраќај
Деталната сметка за еден месец бесплатно
во печатена форма бесплатно
преку e-mail бесплатно
Десктоп верзија