Позитивни
вибрации

Во припејд

Активирај преку телеком мк апп

Надополнувај сега и одбери екстра придобивка следниот месец. Сите припејд корисници кои во тековниот месец ќе надополнат одредена сума, во следниот месец добиваат можност за активирање екстра придобивка по свој избор:

Дополнителен интернет, викенд минути, Опција Stream On, Опција 100 или Опција Speak Out.

По завршувањето на тековниот месец, во менито Достапни пакети од УПРАВУВАЊЕ СО УСЛУГИТЕ стануваат видливи Екстра придобивките доделени според вкупната сума од надополнувањата во претходниот месец.

Може да одберете само една од понудените Екстра придобивки во еден месец*

  • 1 GB мобилен интернет

  • Неограничени викенд минути - 1 викенд

  • Опција 100

Може да одберете само една од понудените Екстра придобивки во еден месец*

  • 4 GB мобилен интернет + Опција Stream On

  • Неограничени викенд миинути - 4 викенди

  • 4 GB мобилен интернет + Опција Speak Out

* Доколку корисникот веќе има активна Екстра придобивка, новата придобивка, за наредниот месец, ќе му биде достапна за активирање по истекот на важноста на претходната.

Десктоп верзија