Internet Flexi
Најстабилниот интернет секогаш кога ви треба

Ви треба интернет само повремено?

Сега можете да се поврзете на интернет веднаш и да плаќате само онолку колку што ќе искористите.

 • Поврзување веднаш – едноставно приклучување и поврзување (plug & play)
 • Без активирање и деактивирање пакети
 • Плаќате онолку колку што сте искористиле
 • Корисниците на Internet Flexi имаат можност за активација на 30 дневен MaxTV за Android TV по потреба.

Internet Flexi

 • Можност да искористите до 1 TB фиксен интернет
 • До 10 / 1 Mbps
 • Телефонски разговори по стандардни цени
 • 99 денари - месечен надомест за активна опрема.
 • 799 денари - месечен надомест за активна опрема и до 100 GB искористен интернет во еден календарски месец.
 • 1.199 денари - месечен надомест за активна опрема и над 100 GB искористен интернет во еден календарски месец.
 • Се плаќа само еден од погоренаведените надоместоци во еден календарски месец, во зависност од користењето на услуга.
договор на 2 години договор на 1 година договор на неопределно
Без еднократен надомест 1.499 денари
еднократен надомест
1.999 денари
еднократен надомест
Десктоп верзија