Internet Flexi
Најстабилниот интернет секогаш кога ви треба

Ви треба интернет само повремено?

Сега можете да се поврзете на интернет веднаш и да плаќате само онолку колку што ќе искористите.

  • Поврзување веднаш – едноставно приклучување и поврзување (plug & play)
  • Без активирање и деактивирање пакети
  • Плаќате онолку колку што сте искористиле

Internet Flexi

  • 500 GB фиксен интернет
  • До 10 / 1 Mbps
  • Телефонски разговори по стандардни цени
  • 99 денари - месечен надомест за активна опрема.
  • 799 денари - месечен надомест за активна опрема и до 25 GB искористен интернет во еден календарски месец.
  • 1.199 денари - месечен надомест за активна опрема и над 25 GB искористен интернет во еден календарски месец.
  • Се плаќа само еден од погоренаведените надоместоци во еден календарски месец, во зависност од користењето на услуга.
договор на 2 години договор на 1 година договор на неопределно
Без еднократен надомест 1.499 денари
еднократен надомест
1.999 денари
еднократен надомест
pageArea reserved, leave empty!!!