Бесплатна e-адреса

Лозинката треба да содржи од 6 до 15 карактери

За лозинка како карактери може да се употребат броеви, латинични букви и знаците '-', '_' и '.' Лозинката задолжително треба да содржи една голема буква и една бројка.

За корисничко име како карактери може да се употребат броеви, латинични букви и знакот '_'

Изјавувам дека ги прочитав условите за користење на е-маил сервисот на Македонски Телеком и со истите се согласувам и ги прифаќам

Verzioni desktop