Internet sipas nevojës

Aktivizo internet pako sipas nevojave tuaja dhe përfito:

  • Instant aktivizim
  • Pa instalim dhe pajisje shtesë
  • Pa kontratë dhe detyrime shtesë
  Pako treditore Pako shtatëditore Pako njëmujore
Trafik i përfshirë (D+U) 50 GB (pas shfrytëzimit të trafikut, shërbimi ndërpritet) 100 GB (pas shfrytëzimit të trafikut, shërbimi ndërpritet) 250 GB (pas shfrytëzimit të trafikut, shërbimi ndërpritet)
Kohëzgjatja e pakos 3 ditë
(pas kalimit të 72 orëve, shërbimi ndërpritet)
10 ditë
(pas kalimit të 168 orëve, shërbimi ndërpritet)
1 muaj
(pas kalimit të 30 ditëve, shërbimi ndërpritet)
IP adresa Dinamike Dinamike Dinamike

Si të aktivizoj Internet sipas nevojës?

Shërbimin Internet sipas nevojës mundeni të aktivizoni nëpërmjet faqes Click & Connect.

Verzioni desktop