• MaxTV vetëm kur ju duhet
 • Aktivizoni për periudhë prej 3 ditëve, 7 ditëve ose 1 muaj
 • Paguani vetëm për periudhën që shfrytëzoni MaxTV
 • Mundësi për internet sipas nevojës
 • Mundësi për TV pako shtesë sipas nevojës.

Çmimi99 den.

Për të gjithë ata që kanë nevojë përkohësisht për shfrytëzimin e  MaxTV dhe/ose internet. Për të gjithë ata që e kalojnë pushimin dhe vikendet në vikend shtëpitë e tyre.

 • Pakot MaxTV sipas nevojës mund ti aktivizoni në lokacion shtesë, ku ekziston mundësi teknike për MaxTV.
 • Numri i TV kanaleve dhe karakteristikat e shërbimit varen nga opcioni i zgjedhur për MaxTV sipas nevojës: Basic ose Start.
 • MaxTV shërbimi mund të aktivizohet në kohëzgjatje prej 3 ditë, 7 ditë dhe 1 muaj.
 • Oferta është në dispozicion për shfrytëzuesit ekzistues të Magenta 1, Internet & TV, Internet, 3 Max, 2 Max, Call & Surf, MaxADSL dhe pakot Optic.
 • Të gjithë kompenzimet për MaxTV sipas nevojës arrijnë në faturën tuaj në shtëpi nga Makedonski Telekom.

MaxTV sipas nevojës Basic Start
TV shërbime Televizion dixhital Televizion dixhital përfshirë inçizimin, pauzimin dhe ecjen para-mbrapa
TV kanale Deri 50 TV kanale Deri 80 TV kanale
Opcione për aktivizim 3 ditë, 7 ditë dhe 1 muaj 3 ditë, 7 ditë dhe 1 muaj
TV pako shtesë sipas nevojës (*) MaxSport +, HBO, Max Tring +
MaxTV videoteka Qasje të pakufizuar
Internet sipas nevojës Pakot Internet sipas nevojës aktivizohen dhe faturohen pavarësisht nga pakot  MaxTV sipas nevojës
Shërbim folës (1) Në dispozicion gjatë aktivizimit të pakove sipas nevojës
Biseda Për biseda vlejnë çmimet e rregullta për minutë në pajtim me çmimoren e Makedonski Telekom
Pajisje  
Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
Media pranues вклучен
Instalimi i pajisjes Vetë-instalim

Për aktivizimin e shërbimit faturohet kompenzim i njëhershëm, edhe atë vetëm për shfrytëzimin e opcionit Internet sipas nevojës, ose për shfrytëzimin e opcionit Internet sipas nevojës dhe MaxTv pakos së zgjedhur përkatëse (Basic ose Start).

Kompenzimi i njëhershëm mund të paguhet me para të gatshme, në faturën e parë nga Makedonski Telekom ose 24 këste.

Kompenzim i njëhershëm Internet sipas nevojës MaxTV Basic + Internet sipas nevojës MaxTV Start + internet sipas nevojës
Me para të gatshme 2.400 den. 4.800 den. 7.200 den.
Në 24 këste 100 den./muaj 200 den./muaj 300 den./muaj

Pas sigurimit të MaxTV shërbimeve në lokacion shtesë, pakot aktivizohen nëpërmjet aplikacionit MaxTv në televizorin tuaj, në kohëzgjazje prej 3 ditë, 7 ditë ose 1 muaj, në pajtim me nevojat tuaja.

MaxTV sipas nevojës (2) Pako treditore Pako shtatëditore Pako njëmujore
Çmimi sipas kohëzgjatjes 99 den. 199 den. 499 den
Kohëzgjatja e pakos 3 ditë. (pas kalimit të 72 orëve, shërbimi ndërpritet) 7 ditë (pas kalimit të 168 orëve, shërbimi ndërpritet) 1 muaj (pas kalimit të 30 ditëve, shërbimi ndërpritet)
TV pako Basic/Start Basic/Start Basic/Start

Të gjithë kompenzimet për MaxTv sipas nevojës arrijnë në faturën në shtëpi nga Makedonski Telekom.

(*) TV pakot shtesë janë sipas zgjedhjes së shfrytëzuesit, me pagesë në pajtim me pakon dhe kohëzgjatjen. Me pako aktive MaxTv sipas nevojës, keni mundësi të aktivizoni TV pako shtesë sipas nevojës, edhe atë HBO, MaxTV Sport + dhe MaxTV Tring +, për periudhë prej 3 dhe 7 ditëve, ose 1 muaj.

(**) Me pako aktive MaxTv sipas nevojës, keni mundësi edhe të shfrytëzoni përkohësisht përmbajtje nga videoteka MaxTV sipas çmimeve të rregullta.

(1) Gjatë aktivizimit të njërës prej pakove MaxTV sipas nevojës, aktivizohet edhe shërbimi folës, i cili është aktiv vetëm për periudhën derisa është aktive pakoja MaxTV sipas nevojës. Për shërbimin folës vlejnë çmimet e rregullta për minutë sipas çmimores së Makedonski Telekom.

(2) Pakot MaxTv sipas nevojës aktivizohen nëpërmjet aplikacionit MaxTV në televizorin tuaj.

Pako 2 Max

2 Max Basic

799
DENARË MUAJ
*

Çmimi vlen për kontratë për 2 vite

Televizion dixhital

Deri 50 TV kanale

Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve.

Qasje të pakufizuar


Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes
Marrja e përkohshme e përmbajtjeve nga TV Arkivi: Falas

 

200 minuta

Pas tejkalimit të bisedave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom.


Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks

 

 

 

 

Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless)

Media pranues

2 Max Start

1.199
DENARË MUAJ
*

Çmimi vlen për kontratë për 2 vite

Televizion dixhital duke përfshirë inçizim, pauzim dhe ecje para-mbrapa

Deri 80 TV kanale

Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve.

Qasje të pakufizuar


Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes
Marrja e përkohshme e përmbajtjeve nga TV Arkivi: Falas

TV-teka
Program nga 7 ditë e fundit, në dispozicion pa pasur nevojë për inçizim

Pakufizuar

Për biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski Telekom vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 100 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom.


Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks

 

 

 

 

Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless)

Media pranues

2 Max Comfort

1.999
DENARË MUAJ
*

Çmimi vlen për kontratë për 2 vite

Televizion dixhital duke përfshirë inçizim, pauzim dhe ecje para-mbrapa

Deri 80 TV kanale

Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve.

Qasje të pakufizuar


Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes
Marrja e përkohshme e përmbajtjeve nga TV Arkivi: Falas

TV-teka
Program nga 7 ditë e fundit, në dispozicion pa pasur nevojë për inçizim

Pakufizuar

Për biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski Telekom vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 100 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom.


Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks
Pakufizuar

Për biseda të pakufizuara drejt rrjetave tjera fikse vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 10 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta për biseda drejt rrjetave tjera fikse.


Biseda të përfshira drejt rrjetave tjera fikse
100 minuta

Pas tejkalimit të bisedave të përfshira, vlejnë çmimet e rregullta për biseda srejt rrjetit mobil të Makedonski Telekom.


Biseda të përfshira në rrjetin tonë mobil
30% zbritje të rregullt

Zbritja e rregullt prej 30% ka të bëjë për destinacionet ndërkombëtare fikse dhe mobile. Bisedat ndërkombëtare falas vlejnë për rrjetat fikse në këto shtete: SHBA + Alaska, Kanada, Austri, Spanjë, Suedi, Zvicër, Çeki, Mali i Zi, Kroaci, Holandë, Francë, Finlandë, Hungari, Ukrainë, Turqi, Serbi, Kosovë, Slloveni, Sllovaki, San Marino, Rusi, Rumani, Portugali, poloni, Norvegji, Monako, Moldavi, Malta, Lluksemburg, Lihtenshtajn, Lituani, Letoni, Qipro, Itali, islandë, Irlandë, Estoni, Armeni, Danimarkë, Greqi, Gjeorgji, Gjermani, Britani e Madhe, Vatikan, Bullgari, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bjellorusi, Belgjikë, Andorë, Shqipëri, Azarbejxhan. Pas tejkalimit të 10 orëve gjatë një muaji, bisedat faturohen me çmime të rregullta me 30% zbritje.


dhe biseda falas drejt 50 shteteve
Pako me shërbime shtesë

Pakoja me shërbime shtesë përfshin: Identifikim të thirrjes (CLIP), Thirrje në pritje duke mbajtur lidhjen dhe Ridrejtim të thirrjes.


Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless)

Media pranues

 • Deri 30 TV kanale
 • Videoteka me më shumë se 100 filma
 • 24 mbështetje teknike në 122

Çmimi mujor250 den. Vlen për kontratë për 2 vite

MaxTV 
TV shërbime Televizion dixhital
TV kanale (1) Deri 30 TV kanale
nacionale, lokale, ballkanike dhe TV kanale informuese ndërkombëtare
MaxTV videoteka Qasje të pakufizuar
TV Arkivi вклучен
TV-teka не е вклучено
Inçizim, pauzim dhe ecje para-mbrapa не е вклучено
TV pako shtesë не е вклучено
Pajisje 
Pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
Media pranues вклучен

Pakoja MaxTV bazik është në dispozicion vetëm me shfrytëzim paraprak të ndonjë shërbimi tjetër të Makedonski Telekom, linjë telefonike fikse ose linjë telefonike fikse dhe internet.

(1) Numri i kanaleve lokale varet nga regjioni.

Verzioni desktop