PËRFITIME EKSTRA
ÇDO MUAJ PA KOMPENSIM EKSTRA

Me Magenta 1 dhe Mobile gjithmonë fitoni më shumë – për çdo muaj zgjidhni Përfitim Ekstra sipas nevojave tuaja dhe aktivizoni atë përmes aplikacionit Telekom MK, pa kompensim shtesë.

Ndani emocionet!
1,5 GB në roaming pa pagesë shtesë.

Promocionale, aktivizoni përfitimin shtesë - 1,5 GB internet në roaming, pa tarifë shtesë,
vetëm përmes aplikacionit Telekom MK.

Promovimi është i vlefshëm për përdoruesit e modeleve tarifore të shërbimeve celulare Magenta 1 M dhe Unlimited dhe Mobile M dhe Unlimited, të cilët kanë një llogari aktive të postës elektronike.

Përfitimet Ekstra janë në dispozicion për abonentët në Magenta 1 dhe Mobile që kanë të aktivizuar e-fatura.

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok dhe Twitter pa e shpenzuar internetin e përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

YouTube, Netflix, HBO GO dhe MaxTV GO pa shpenzim të internetit të përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizoni përmes
aplikacionit Telekom MK

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok dhe Twitter pa e shpenzuar internetin e përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO pa e shpenzuar internetin e përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizoni përmes
aplikacionit Telekom MK

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizoni përmes
aplikacionit Telekom MK

Informacion shtesë

Përfitimet Ekstra janë promocionale dhe u nënshtrohen ndryshimeve, varësisht nga kushtet dhe ofertat aktuale në treg. Mund të aktivizohen vetëm përmes aplikacionit Telekom MK, në seksionin Paketa në dispozicion, duke zgjedhur fushën Përfitime Ekstra. Përfitimi i zgjedhur ekstra vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit. Pas skadimit të kësaj periudhe, të njëjtin mund ta aktivizoni ose të zgjidhni dhe të aktivizoni përfitim të ri.

Përfitimi shtesë në roamingut vlen për më shumë se 40 vende të botës. Më shumë informacion për vendet dhe operaatorët mund të mësoni këtu

Me anë të Stream On mund t’i ndiqni përmbajtjet nga MaxTV GO, HBO GO dhe Netflix, nëse tashmë jeni abonent i regjistruar në këto shërbime transmetimi.

Më shumë informacion për Opsionin Speak Оut, mund të gjeni në këtë link.