Përfitime
ekstra

Çdo muaj pa kompensim ekstra

Me Magenta 1 dhe Mobile gjithmonë fitoni më shumë. Për çdo muaj zgjidhni Përfitim Ekstra sipas nevojave tuaja dhe aktivizoni atë përmes aplikacionit Telekom MK, pa kompensim shtesë.
Përfitimet Ekstra janë në dispozicion për abonentët në Magenta 1 dhe Mobile që kanë të aktivizuar e-fatura.

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

 • 500 MB internet celular

 • SMS porosi të pakufizuara

 • Opsioni Speak Out

 • Opsioni Stream On

Aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

 • 10 GB internet celular

 • 500 MB në roaming

 • Opsioni Speak Out

 • Opsioni Stream On

Aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

 • 500 MB në roaming

Aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

Informacion shtesë

 • Përfitimet Ekstra janë u nënshtrohen ndryshimeve, varësisht nga kushtet dhe ofertat aktuale në treg. Mund të aktivizohen vetëm përmes aplikacionit Telekom MK, në seksionin Paketa në dispozicion, duke zgjedhur fushën Përfitime Ekstra. Përfitimi i zgjedhur ekstra vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit. Pas skadimit të kësaj periudhe, të njëjtin mund ta aktivizoni ose të zgjidhni dhe të aktivizoni përfitim të ri.
 • Përfitimi shtesë në roamingut vlen për më shumë se 41 vende të botës. Më shumë informacion për vendet dhe operaatorët mund të mësoni këtu.
 • Me anë të Stream On mund t’i ndiqni përmbajtjet nga MaxTV GO, HBO GO dhe Netflix, nëse tashmë jeni abonent i regjistruar në këto shërbime transmetimi.
 • Më shumë informacion për Opsionin Speak Оut, mund të gjeni në këtë link.
Verzioni desktop