PËRFITIME EKSTRA
ÇDO MUAJ PA KOMPENSIM EKSTRA

Me Magenta 1 dhe Mobile gjithmonë fitoni më shumë – për çdo muaj zgjidhni Përfitim Ekstra sipas nevojave tuaja dhe aktivizoni atë përmes aplikacionit Telekom MK, pa kompensim shtesë.

Përfitimet Ekstra janë në dispozicion për abonentët në Magenta 1 dhe Mobile që kanë të aktivizuar e-fatura.

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok dhe Twitter pa e shpenzuar internetin e përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

YouTube, Netflix, HBO GO dhe MaxTV GO pa shpenzim të internetit të përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizoni përmes
aplikacionit Telekom MK

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok dhe Twitter pa e shpenzuar internetin e përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

YouTube, Netflix, HBO GO и MaxTV GO pa e shpenzuar internetin e përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizoni përmes
aplikacionit Telekom MK

Për linjën tuaj celulare, zgjidhni një nga opsionet e ofruara:

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit

Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok dhe Twitter pa e shpenzuar internetin e përfshirë në parapagesë. Vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizoni përmes
aplikacionit Telekom MK

Informacion shtesë

Përfitimet Ekstra janë promocionale dhe u nënshtrohen ndryshimeve, varësisht nga kushtet dhe ofertat aktuale në treg. Mund të aktivizohen vetëm përmes aplikacionit Telekom MK, në seksionin Paketa në dispozicion, duke zgjedhur fushën Përfitime Ekstra. Përfitimi i zgjedhur ekstra vlen 30 ditë nga dita e aktivizimit. Pas skadimit të kësaj periudhe, të njëjtin mund ta aktivizoni ose të zgjidhni dhe të aktivizoni përfitim të ri.

200 MB Ekstra në roaming vlejnë në mbi 40 vende të botës. Më shumë informacion rreth vendeve dhe operatorëve, mund të mësoni këtu

Me anë të Stream On mund t’i ndiqni përmbajtjet nga MaxTV GO, HBO GO dhe Netflix, nëse tashmë jeni abonent i regjistruar në këto shërbime transmetimi.

Më shumë informacion për Opsionin Speak Оut, mund të gjeni në këtë link.