PRIPEJD COOL +

ME PRIPEJD COOL+ TASH MUND TË BISEDOSH GJATË ME TË GJITHË, GJITHMONË KUR TË RIMBUSHNI VAUÇER, SEPSE ÇMIMI PËR MINUTË THIRRJE ËSHTË VETËM 1,9 DENARË.

Biseda drejt të gjitha rrjetave të vendit 1,9 den.
SMS drejt të gjitha rrjetave të vendit 4,9 den.
Internet celular 4,9 den./MB
Vendosja e thirrjes 4,9 den.

ME APLIKACIONIN TELEKOM MK GJITHMONË MË SHUMË!

AKTIVIZONI PRIPEJD COOL BONUS PËRMES APLIKACIONIT TELEKOM MK DHE FITONI DYFISH MË TEPËR INTERNET OSE SMS POROSI.


Rimbushni vauçer, hyni në aplikacionin celular Telekom MK me numrin tuaj të telefonit dhe shijoni bonuset që varen nga vlera e vauçerit që keni rimbushur. Vetëm përmes aplikacionit Telekom MK

Vauçer Uikend minuta SMS Internet
100 den. 100 uikend minuta 100 + 100

Dyfish më tepër SMS vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

100MB + 100MB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

150 – 250 den. Uikend minuta të pakufizuara 300 + 300

Dyfish më tepër SMS vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

300MB + 300MB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

300 den. + Uikend minuta të pakufizuara 500 + 500

Dyfish më tepër SMS vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

500MB + 500MB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

Informacione shtesë për tarifën COOL +

Si funksionon pripejd COOL +? Shkurt pas rimbushjes së vauçerit në pripejd llogarinë tuaj COOL+ , do tëpranoni SMS njoftim mbi çmimet e reduktuara me çrast filloni të bisedoni për 1,9 den drejt të gjitha rrjetave, të dërgoni SMS dhe të lundroni me çmim prej 4,9 denarë. Këto çmime vlejnë për 30 ditët e ardhshme. Nëse nuk e rimbushni llogarinë pas skadimit të 30 ditëve, çmimi për biseda kthehet në çmimin e rregullt - 4,9 denarë dhe internet për 19,9 denarë/MB.

  • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps.

Çmimet e tjera

Pripejd Cool+ Çmimi
SMS drejt rrjetave ndërkombëtare 4,9 den.
MMS drejt rrjetave vendore 14,9 den.
MMS drejt rrjetave ndërkombëtare 40 den.
Thirrjet ndërkombëtare më tepër

Kaloni shpejt dhe thjeshtë në tarifën e re pripejd COOL+ duke u lajmëruar në numrin falas të telefonit 1466!

Bonusin mund ta aktivizoni edhe me thirrje në numrin falas të telefonit 1463 me sasitë standarde të bonuseve.

Kujdes, bonusin që ju takon gjatë çdo rimbushje të vauçerit mund ta aktivizoni në periudhë kohore prej 7 ditëve nga dita kur e keni rimbushur llogarinë tuaj.

  • Minuta e fundjavës vlejnë në rrjetin cellular dhe fiks të Makedonski Telekom dhe mund të shfrytëzohen në fundjavën e parë të ardhshme pas aktivizimit.
  • SMS porositë vlejnë në rrjetin cellular të Makedonski Telekom dhe mund të shfrytëzohen në periudhë prej 7 ditëve nga dita e aktivizimit.
  • Interneti mund të shfrytëzohet në periudhë prej 7 ditëve nga dita e aktivizimit. Pas shfrytëzimit të internetit të përfshirë përdoruesi mund të vazhdojë të lundrojë pa shpenzime shtesë, por vetëm me shpejtësi të reduktuar të internetit.
Verzioni desktop