Pripejd COOL +

  • Me pripejd COOL + tash mundesh të bisedosh shumë gjatë me të gjithë, çdoherë kur të rimbushni vauçer, sepse çmimi për minutë të thirrjes është vetëm 1,9 denarë.

1,9 për biseda të gjata me të gjithë!

Pripejd COOL + Çmimi për rimbushje të vauçerit
Biseda drejt të gjithë rrjetave të vendit 1,9 den.
SMS drejt të gjithë rrjetave të vendit 4,9 den.
Interneti mobil 4,9 den.
Realizimi i thirrjes 4,9 den.

Si funksionon pripejd COOL +? Shkurt pas rimbushjes së vauçerit në pripejd llogarinë tënde COOL+, do të pranosh SMS lajmërim rreth çmimeve të reduktuara, me çrast fillon të bisedosh për 1,9 denarë drejt të gjithë rrjetave, të dërgosh SMS dhe të surfosh me çmim prej 4,9 denarë. Këto çmime vlejnë për 30 ditët e ardhshme. Nëse nuk e rimbushni llogarinë pas skadimit të periudhës 30 ditëshe, çmimi i bisedave kthehet në çmim të rregullt – 4,9 denarë dhe internet për 19,9 denarë/MB.

  • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps

Çmimet e tjera

Pripejd COOL + Çmimi
SMS drejt rrjetave ndërkombëtare 4,9 den.
ММС drejt rrjetave të vendit 14,9 den.
ММС drejt rrjetave ndërkombëtare 40 den.
Thirrjet ndërkombëtare më shumë

Kalo shpejtë dhe thjeshtë në tarifën e re pripejd COOL + duke u lajmëruar në numrin falas 1466!

pageArea reserved, leave empty!!!