Mbani numrin pripejd dhe kaloni në postpejd modelin tarifor që më së shumti ju përshtatet!

Me shërbimin Bartje prej pripejd në postpejd mund të bëheni postpejd parapagues i rrjetit mobil të Makedonski Telekom, duke mbajtur numrin tuaj bashkë me prefiksin (070, 071 ose 072).

Procedura për bartjen e numrit prej pripejd në postpejd

Nëqoftëse dëshironi të bartni numrin prej pripejd në postpejd:

  • Dorëzoni Kërkesë për bartje të numrit prej pripejd në postpejd dhe Kërkesë për nënshkrim të kontratës së re në postpejd në cilën do shitore të Telekom-it;
  • Mbani me vete letërnjoftimin apo pasaportën tuaj;
  • Identifikohuni me numrin PUK të SIM kartelës dhe
  • Dorëzoni dokumentat e nevojshëm për nënshkrimin e postpejd kontratës së re.

Kushtet e përgjithshme gjatë bartjes së numrit

  • Është e mundur vetëm bartja e numrit prej pripejd në postpejd;
  • Kërkesa për bartje të numrit prej pripejd në postpejd do të realizohet menjëherë, nëse me vete i posedoni të gjithë dokumentat.

Ju presim në shitoret e Telekom-it ku në çdo kohë të punësuarit tanë do ju ndihmojnë në zgjedhjen e ofertës e cila në tërësi do ti plotësojë të gjithë kërkesat dhe nevojat tuaja.

Verzioni desktop