PAKO
SHTESË

Biseda

Paketa për thirrje të pakujdesshme në rrjetet shtëpiake me internet dhe SMS të përfshira

Internet

Aktivizoni pako me internet në pripejd përmes aplikacionit Telekom MK dhe përfito dy herë më shumë

SMS

Pako për komunikim të lirë me SMS

Speak Out

Internet i pakufizuar për rrjetet sociale, pa pagesë shtesë.

Më shumë

Stream On

Seritë, filmat dhe muzika e preferuar e pakufizuar, kudo që të jeni.

Më shumë
Verzioni desktop