Internet Flexi
INTERNETI MË STABIL GJITHMONË KUR JU DUHET

Keni nevojë për internet shtëpizë (vilë) vetëm kohë pas kohe?

Tani mund të lidheni në internet menjëherë dhe të paguani vetëm aq sa të shfrytëzoni.

 • Lidhje menjëherë – akses dhe lidhje e thjeshtë (plug & play)
 • Pa aktivizim dhe çaktivizim të pakove
 • Paguani aq sa shfrytëzoni
 • Përdoruesit e Internet Flexi, sipas nevojës kanë mundësi që të aktivizojnë MaxTV përmes Android TV box për një periudhë 30-ditëshe.

Internet Flexi

 • 1 TB internet fiks
 • Deri 10 / 1 Mbps
 • Biseda telefonike sipas çmimeve standarde
 • 99 denarë - kompenzim mujor për pajisje aktive.
 • 799 denarë - kompenzim mujor për pajisje aktive dhe deri në 100 GB internet të shfrytëzuar në një muaj kalendarik.
 • 1.199 denarë - kompenzim mujor për pajisje aktive dhe mbi 100 GB internet të shfrytëzuar në një muaj kalendarik.
 • Paguhet vetëm një nga kompenzimet e mësipërme në një muaj kalendarik, varësisht nga përdorimi i shërbimit.
KONTRATË NË 2 VITE KONTRATË NË 1 VIT KONTRATË PËR KOHË TË PACAKTUAR
Pa kompenzim të njëfishtë 1.499 denarë
kompenzim i njëfishtë
1.999 denarë
kompenzim i njëfishtë
Verzioni desktop