Ofertë speciale për të gjithë pensionistët

OFERTA MË E MIRË PËR PENSIONISTË ME INTERNET TË PËRFSHIRË PËR NË SHTËPI!

Me ofertën speciale për pensionistë, për parapagesë mujore prej vetëm 499 denarë fitoni gjithçka që ju duhet, plus 5 GB internet fiks për në shtëpi, me të cilat mund të komunikoni me të afërmit tuaj, kudo që të jenë!

  • Biseda të pakufizuara
    në rrjetin e Telekom-it
  • 5 GB internet
    me shpejtësi deri 8/0,7Mbps
499
DENARË NË MUAJ

Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë prej 5 GB shërbimi ndërpritet, kurse në internet shfletuesin do të paraqitet faqe përmes së cilës shfrytëzuesi mund të migrojë në pako me më shumë internet trafik të përfshirë ose të blejë internet trafik plotësues.

Bisedat e pakufizuara në rrjetin e Telekom-it kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjeti fiks në mobil dhe rrjetin fiks të Telekom-it. Thirrjet nga linjat fikse drejt destinacioneve të tjera paguhen sipas çmimores ekzistuese.

Pakoja është në dispozicion me kontratë për 24 muaj pa kompenzim të njëfishtë, kontratë për 12 muaj me kompenzim të njëfishtë prej 1.499 denarë dhe kontratë për kohë të pacaktuar me kompenzim të njëfishtë prej 1.999 denarë.

Gjatë nënshkrimit të kontratës, shfrytëzuesi duhet të paraqesë çekun e fundit pensional dhe letërnjoftimin, me çrast një shfrytëzues mund të abonohet vetëm në një pako.

Verzioni desktop