Transferimi i numrit

Mbani numrin dhe kaloni në një ofertë të krijuar për ju!

Me shërbimin Portabiliteti i numrit, lirisht mund të kaloni në rrjetin celular të Makedonski Telekom nga çdo rrjet tjetër celular, duke e mbajtur numrin tuaj së bashku me prefiksin (073, 074, 075, 076, 077, 078, 079).

Kontrolloni se cilit rrjet celular i përket numri
Fusni numrin e telefonit: +3897
Fusni 4 shenjat nga fotografia e mësipërme
Captcha   
Verzioni desktop