Vibracione
pozitive

në pripejd

Aktivizo përmes aplikacionit telekom mk

Rimbush tani dhe zgjidh pëerfitim shtesë muajin e ardhshëm. Të gjithë abonentët në pripejd që gjatë muajit vijues do të rimbushin një shumë të caktuar, në muajin e ardhshëm përfitojnë mundësinë për aktivizimin e përfitimit ekstra sipas zgjedhjes së tyre:

Internet shtesë, minuta në fundjavë ose Opsionin Stream On, Opsionin 100 ose Opsionin Speak Out

Pas përfundimit të muajit vijues, në menynё Pako në dispozicion nga MENAXHIMI ME SHËRBIMET bëhen Përfitime shtesë të dukshme të shpërndara sipas shumës totale nga rimbushjet në muajin paraprak.

Përdoruesit mund të zgjedhin vetëm një prej Përfitimeve shtesë në një muaj.*

  • 1 GB Internet

  • Minuta të pakufizuara në fundjavë 1 fundjavë

  • Opsionin 100

Përdoruesit mund të zgjedhin vetëm një prej Përfitimeve shtesë në një muaj.*

* Nëse përdoruesi tashmë ka një përfitim shtesë aktiv, përfitimi i ri për muajin e ardhshëm do të jetë në dispozicion për aktivizim pas skadimit të vlefshmërisë së përfitimit paraprak.

Verzioni desktop