Të gjithë abonentët në pripejd që gjatë muajit vijues do të rimbushin një shumë të caktuar, në muajin e ardhshëm përfitojnë mundësinë për aktivizimin e përfitimit ekstra sipas zgjedhjes së tyre – internet shtesë, minuta në fundjavë ose Opsionin Stream On, Opsionin 100 ose Opsionin Speak Out

Shuma totale e rimbushjeve
në muajin vijues:
Përfitime shtesë:
249 – 449 den. 1 GB internet Minuta të pakufizuara në fundjavë – 1 fundjavë Opsionin 100
450 den. dhe më shumë 4 GB +Opsioni Stream On Minuta të pakufizuara në fundjavë – 4 fundjava 4 GB + Opsioni Speak Out

Përfitimet shtesë janë në dispozicion dhe mund të aktivizohet vetëm përmes aplikacionit Telekom MK.

Pas përfundimit të muajit vijues, në menynё Pako në dispozicion nga MENAXHIMI ME SHËRBIMET bëhen Përfitime shtesë të dukshme të shpërndara sipas shumës totale nga rimbushjet në muajin paraprak.

Përdoruesit mund të zgjedhin vetëm një prej Përfitimeve shtesë në një muaj.*

  • Interneti shtesë prej 1 GB është në dispozicion për përdorim 7 ditë nga dita e aktivizimit.
  • Minutat e pakufizuara për biseda në fundjavë në të gjitha rrjetet, në kategorinë e parë të përfitimeve, janë në dispozicion për përdorim në fundjavën e parë pas aktivizimit.
  • Minutat e pakufizuara për biseda në fundjavë në të gjitha rrjetet, në kategorinë e dytë të përfitimeve, janë në dispozicion për përdorim 30 ditë nga aktivizimi (katër fundjavë me radhë).
  • Pakoja shtesë Stream On internet (4 GB internet + Opsioni Stream On, GO, HBO GO, NETFLIX dhe YOUTUBE pa e shpenzuar internetin themelor ose internetin shtesë.
  • Paketën 4GB + Speak Out mund ta përdorni 7 ditë nga dita e aktivizimit. Opsioni Speak Out ju mundëson trafik interneti falas për përdorimin e rrjeteve sociale Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok dhe Twitter përmes rrjetit celular të Telekomit, pa shpenzuar internetin celular të përfshirë në paketë.
  • Opsioni 100 është në dispozicion për ta përdorur 7 ditë nga dita e aktivizimit. Me Opsionin 100 përfitoni biseda të pakufizuara dhe 100 SMS në rrjetin e Telekomit dhe 100 MB internet.

* Nëse përdoruesi tashmë ka një përfitim shtesë aktiv, përfitimi i ri për muajin e ardhshëm do të jetë në dispozicion për aktivizim pas skadimit të vlefshmërisë së përfitimit paraprak.