Rimbush dhe komuniko si të duash, ku të duash!

Me tarifën Easy Top bisedo drejt të gjithë rrjetave të vendit, dërgo SMS porosi dhe surfo në celular – gjithçka me super çmim të njejtë prej 3,9 denarë, pa shpenzime për realizimin e thirrjes!

Periudha e vlefshmërisë së çmimit prej 3,9 denarë është sipas shumës së vauçerit të rimbushur.

Еаsy Top çmimi pas rimbushjes së vauçerit Çmimi
Biseda drejt të gjithë rrjetave të vendit 3,9 den./min.
SMS drejt të gjithë rrjetave të vendit 3,9 den.
Interneti mobil 3,9 den./MB
Periudha e vlefshmërisë së çmimit në Easy Top
Pas rimbushjes prej 300 den. ose më shumë 30 ditë
Pas rimbushjes prej 150 deri 250 den. 7 ditë
Pas rimbushjes prej 100 den. 3 ditë
 

Si funksionon Easy Top? Shkurt pas rimbushjes së vauçerit në pripejd llogarinë tënde, do të pranosh SMS lajmërim mbi çmimet e reduktuara, me çrast fillon të bisedosh për 3,9 denarë drejt gjithë rrjetave, të dërgosh SMS porosi dhe të surfosh me super çmim prej 3,9 denarë. Këto çmime vlejnë për periudhë kohore prej 30, 7 ose3 ditë, varësisht nga vauçeri i rimbushur. Nëqoftëse skadon periudha e vlefshmërisë dhe nuk rimbush vauçer të ri, atëherë vlejnë çmimet e rregullta: 7,9 denarë/minuta për biseda, 4,9 denarë për SMS dhe 20 denarë/MB për internet.

 • Tarifimi është në sekondë pas minutës së parë të thirrjes.
 • Tarifimi për internet është në çdo 10 KB.
 • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps.
Çmimet e tjera Çmimi
SMS drejt rrjetave ndërkombëtare 4,9 den.
MMS drejt rrjetave të vendit 15 den.
MMS drejt rrjetave ndërkombëtare 40 den.
Thirrjet ndërkombëtare më shumë

Zgjidhni tarifën e re Easy Top në numrin falas 1466, duke zgjedhur opcionin 3,9 den. me Easy Top. Oferta është në dispozicion për të gjithë shfrytëzuesit pripejd, pa marrë parasysh modelin tarifor që përdorni për momentin.

Vikend biseda falas dhe 1 den./min. drejt numrave në Rrethi im

Me Easy Talk bisedo me super çmim prej 1 den./min. drejt numrave në Rrethi im! Thirrni lirshëm drejt të afërmëve tuaj, ditën ose natën dhe ndani përjetimet e juaja të përditshme për çmimin më të ulët deri më tash.

Plus, vetëm me Easy Talk, me çdo vauçer të rimbushur prej së paku 150 denarë përfiton 50 vikend minuta falas drejt të gjithë shfrytëzuesve të rjetave fikse dhe mobile të Makedonski Telekom.

Easy Talk Çmimi
Biseda drejt të gjithë rrjetave të vendit 7,9 den.
Biseda drejt Rrethi im 1 den.
SMS drejt të gjithë rrjetave të vendit 4,9 den.
Interneti mobil 20 den./1 MB
 • Për biseda drejt Rrethi im faturohet 4 den. për realizimin e thirrjes;
 • Tarifimi është në sekondë, pas minutës së parë (60/1), kurse për në Rrethi im është në minutë (60/60);
 • Intervali i tarifimitpër internet është 10 КB;
 • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps.
 • Nëqoftëse e rimbush pripejd llogarinë tënde gjatë vikendit vijues, minutat falas do mund ti shfrytëzosh vikendin e ardhshëm;
 • Vikend minutat falas janë në dispozicion pasiqë të informohesh me anë të SMS porosisë;
 • Pas shfrytëzimit të vikend minutave falas, minutat e ardhshme faturohen me çmim të rregullt;
 • Vikend minutat falas mund ti shfrytëzosh prej të shtunes deri të dielen (00:00 deri 24:00);
 • Vikend minutat falas nuk janë në dispozicion në roaming.
Çmimet e tjera Çmimi
SMS drejt të gjithë rrjetave ndërkombëtare 7 den.
MMS drejt rrjetave të vendit 15 den.
MMS drejt rrjetave ndërkombëtare 40 den.
Thirrjet ndërkombëtare më shumë
Zgjidh menjëherë Easy Talk duke u lajmëruar në 1466!

SMS porosi falas dhe 1 den./min. për biseda drejt numrave në Rrethi im

Me Easy SMS dërgo SMS porosi super të lira për vetëm 2,9 den., plus përfiton edhe super biseda të volitshme drejt numrave tuaj të preferuar – bisedo për vetëm 1 den./min. drejt numrave në Rrethi im!

Plus, vetëm me Easy SMS përfiton SMS porosi falas me të gjithë shfrytëzuesit e rrjetit mobil të Makedonski Telekom me çdo rimbushje! Rimbush pripejd llogarinë tënde me 100 denarë dhe fito 150 SMS porosi falas me të gjithë rrjetin mobil e Makedonski Telekom për periudhë prej 3 ditësh, kurse me rimbushje prej 150 ose më shumë denarë fito 150 SMS për tërë javën.

Easy SMS Çmimi
Biseda drejt të gjithë rrjetave të vendit 8,9 den.
Biseda në Rrethi im 1 den.
SMS drejt të gjithë rrjetave të vendit 2,9 den.
Interneti mobil 20 den./1 MB
 • Për biseda drejt të gjithë rrjetave të vendit nuk paguhet për realizimin e thirrjes.
 • Për biseda në Rrethi im paguhet 4 den. për realizimin e thirrjes.
 • Tarifimi është në sekonda, pas minutës së parë (60/1), kurse në Rrethi im është në minutë (60/60).
 • Intervali i tarifimit për internet është 10 КB.
 • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps.
 • SMS porositë falas mund ti shfrytëzosh për afat prej 7 ditësh, respektivisht 3 ditë.
 • SMS porositë falas janë në dispozicion për shfrytëzim pasiqë për to do të pranosh SMS lajmërim.
 • Pas shfrytëzimit të SMS porosive falas, SMS porositë e rradhës faturohen me çmim të rregullt.
 • SMS porositë falas nuk janë në dispozicion në roaming.
Çmimet e tjera Çmimi
SMS drejt të gjithë rrjetave ndërkombëtare 7 den.
MMS drejt rrjetave të vendit 10 den.
MMS drejt rrjetave ndërkombëtare 40 den.
Thirrjet ndërkombëtare më shumë

Zgjidh menjëherë Easy SMS  duke u lajmëruar në 1466!

Verzioni desktop