5G Lajmet

04.04.2024

Dejan Vllahoviq: 3G shkon në histori, fokusohemi në teknologjitë e reja

Me hyrjen e teknologjive të reja, të vjetrat dalin jashtë përdorimit dhe shkojnë në histori. Kjo gjë potencohet veçanërisht në industrinë e telekomunikacionit, ku standardet e reja vendosen praktikisht çdo disa muaj. Shumë operatorë evropianë dhe globalë të telekomit po braktisin teknologjinë e vjetër 3G dhe po hapin hapësirë për dominimin e teknologjive të reja. Makedonski Telekom është operatori i parë që do ta çaktivizojë 3G, siç është paralajmëruar deri në fund të prillit të këtij viti. Njoftimi për më të reja, më të shpejta dhe më të mira është një vizion tërheqës i së ardhmes, por pyetja mbetet: Çfarë do të thotë kjo për abonuesin mesatar? Për këtë temë biseduam me Dejan Vllahoviqin, udhëheqës i optikës dhe rrjeteve të gjeneratës së ardhshme në Makedonski Telekom.

Si fillim, fillimisht le të sqarojmë... çfarë do të thotë termi „çaktivizim i teknologjisë 3G “? 

Në 30 vitet e fundit kemi qenë dëshmitarë të zhvillimit të industrisë së telekomunikacionit dhe shfaqjes së 4 gjeneratave të teknologjive celulare. Sot jemi dëshmitarë të fundit të epokës së gjeneratës së tretë (3G). Me çaktivizimin e teknologjisë 3G, abonuesit nuk do të mund ta përdorin më këtë teknologji për shërbimet e të dhënave zanore. Dëshiroj të përmend se teknologjitë 4G dhe 5G mbeten në rrjet, përmes të cilave për momentin, por edhe në të ardhmen do të ofrohet një eksperiencë superiore abonuese si në fushën e shërbimeve të të dhënave (internet celular) ashtu edhe në pjesën e shërbimeve zanore përmes shërbimit VoLTE. Sigurisht, për gjeneratën e vjetër të telefonave që janë 2G/3G, ekziston edhe teknologjia 2G, e cila do të vazhdojë të ofrojë shërbimet bazë si transmetimi i zërit dhe mesazhet me tekst-SMS.

Cila është arsyeja? Pse u mor ky vendim dhe çfarë ndikimi do të ketë ky hap?

Me mbylljen e teknologjisë 3G dhe ripërdorimin e spektrit të frekuencave për teknologjitë më të avancuara 4G/5G, Makedonski Telekom është i përditësuar me trendet e industrisë botërore dhe riafirmon pozitën e tij udhëheqëse teknologjike me fokus në teknologjitë dhe shërbimet celulare më të shpejta dhe më të avancuara. Në të njëjtën kohë, zëvendësimi i teknologjive të vjetra sjell përfitime jo vetëm teknologjike, por edhe ekologjike. Krahasuar me 3G, 4G është pesë herë dhe 5G madje 15 herë më efikas në aspektin energjetik. Kjo nënkupton zvogëlimin e gjurmës së karbonit, që është pjesë e agjendës ESG të Makedonski Telekomit.

A mund të na jepni më shumë detaje rreth asaj dhe kur do të zhvillohet procesi ? 

Aktivitetet përgatitore për shkyçjen e teknologjisë 3G kanë nisur tashmë në vitin 2021.

Aktivitetet do të zhvillohen gradualisht, sipas rajoneve, për të siguruar një tranzicion pa e ndërprerë përvojën e abonuesit. Deri në fund të prillit 2024, 3G do të jetë plotësisht jashtë përdorimit në rrjetin e Telekomit të Maqedonisë.

Çfarë do të ndodhë me abonuesit që kanë pajisje të vjetra? A do të jetë e nevojshme që ta ndërrojnë celularin e tyre?

Abonuesit që kanë pajisje 2G/3G dhe nuk kanë mundësi të përdorin teknologjitë 4G/5G, mund të vazhdojnë t’i përdorin shërbimet e tyre përmes teknologjisë 2G, e cila lejon përdorimin e shërbimeve zanore dhe mesazheve me tekst – SMS, si dhe shërbimet e të dhënave sipas mundësive të teknologjisë. Abonuesit që duan një përvojë superiore të shërbimeve të të dhënave (interneti celular) duhet ta zëvendësojnë pajisjen e tyre me një pajisje të re që i mbështet teknologjitë 4G/5G. Për abonuesit që tashmë zotërojnë pajisje që mbështesin teknologjinë 5G, unë do ta rekomandoja aktivizimin e shërbimit 5G për të përjetuar përfitimet dhe mundësitë e reja si për sa i përket shpejtësisë ashtu edhe vonesës.

Cili do të jetë efekti global i këtij ndryshimi? Çfarë do të ndryshojë në mënyrën se si ne i përdorim telefonat celularë dhe pajisjet e lidhura në rrjet?

Efekti global i këtij ndryshimi i ka dy aspekte. Në aspektin mjedisor, në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit nëpërmjet reduktimit të emetimeve të CO2. Nga ana tjetër, teknologjikisht përmes ofrimit të shërbimeve me shpejtësi më të madhe dhe vonesë më të ulët që do të hapë mundësinë e futjes së inteligjencës artificiale (AI), zhvillimin dhe përdorimin e aplikacioneve dhe shërbimeve të avancuara në kohë reale (realiteti virtual dhe i shtuar) si dhe zgjidhjet e qytetit të zgjuar, të cilat sot janë më se të nevojshme.

Çfarë të presim në periudhën e ardhshme nga teknologjitë e reja?

Zhvillimi i vrullshëm social i ndjekur nga ndryshimet dhe inovacionet e përditshme është një forcë shtytëse për zhvillimin e vazhdueshëm të segmentit të telekomunikacionit. Sipas kësaj, në një të ardhme të afërt mund të priten gjenerata të reja të pajisjeve celulare dhe M2M, me të cilat do të shfrytëzohet maksimalisht potenciali i rrjeteve celulare, si në shpejtësi ashtu edhe në aspektin e vonesës. Këtu është padyshim potenciali i madh që sjell teknologjia 5G në fushën e zgjidhjeve të biznesit që do të bëhen të përditshme. Së fundi, nuk duhet harruar teknologjia 6G, e cila është në fazën e testimit dhe pret të gjejë aplikim pas vitit 2030.

 

 

 

28.03.2024

Makedonski Telekom e shkyç 3G teknologjinë e vjetër

Zhvillimi i teknologjive të reja, shërbime më të mira të abonuesve dhe efikasitet më i madh energjetik

Makedonski Telekom është operatori i parë në Maqedoni që do të çaktivizojë teknologjinë e vjetër 3G si pjesë e strategjisë për krijimin e një rrjeti superior, përvojë më të mirë të abonuesit dhe transformim digjital. Vendimi është në përputhje me trendet botërore në industri dhe qëllimi i këtij hapi është fokusimi i plotë në zhvillimin dhe përhapjen e teknologjive të reja. Në të njëjtën kohë ky hap do të thotë tregues i shkëlqyer për shkallën e zhvillimit, besueshmërisë dhe superioritetit të rrjetit 4G dhe 5G të Makedonski Telekomit.

3G u prezantua në vendin tonë për herë të parë në vitin 2009 dhe e hapi rrugën drejt epokës së internetit. Edhe pse dikur revolucionare, kjo teknologji ka qenë prej kohësh e vjetruar. Me shkyçjen e saj do të lirohen frekuenca, burime dhe investime që do të fokusohen plotësisht në zhvillimin e teknologjive 4G dhe 5G.

“Shkyçja e 3G nuk është thjesht një zëvendësim i teknologjisë së vjetruar, por premtimi i një eksperience superiore të abonuesit. 3G po shkon në histori ndërsa ne do ta përdorim plotësisht potencialin e teknologjive të reja shumë më të avancuara siç janë 4G dhe 5G për lidhje më të mirë, shpejtësi më të madhe dhe shërbim më cilësor për abonuesit”, deklaroi Maja Milosavlevska Naumovska, Drejtoreshë kryesore për teknologji dhe TI në Makedonski Telekom.

Aktivitetet do të zhvillohen gradualisht, sipas rajoneve, për të siguruar një tranzicion pa ndërprerje në shërbimet e komunikimit. Deri në fund të prillit 2024, 3G do të jetë plotësisht jashtë përdorimit në të gjithë territorin.

Zëvendësimi i teknologjive të vjetra nuk sjell vetëm përfitime teknologjike, por edhe përfitime ekologjike. Krahasuar me 3G, 4G është për 5 herë dhe 5G madje për 15 herë më efikas në aspektin energjetik. Kjo nënkupton zvogëlimin e emetimit të dioksid karbonit, që është pjesë e agjendës ESG të Makedonski Telekom.

 

Më shumë informacione në: www.telekom.mk

Shihni lajmet e tjeraShihni lajmet e tjera

Çfarë është 5G?

5G është një gjeneratë e re e teknologjisë celulare që po revolucionarizon botën e telekomunikacionit dhe vazhdon evolucionin e rrjetit pa tel!

Mobile image 5g view
5g-icon

5G do të nxisë inovacionin dhe do të transformojë mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe përdorim teknologjinë moderne.

Përparësitë e rrjetit 5G

Futja e rrjetit 5G, i cili mund të arrijë shpejtësinë 10 herë më të shpejtë se rrjeti i mëparshëm 4G, do të kontribuojë në përmirësimin e lidhjes me rrjetin, por gjithashtu do të krijojë mundësi të paparë për njerëzit dhe bizneset.

Gjithçka që mund të bëjmë përmes celularëve, tani, me rrjetin 5G, do të mund ta bëjmë edhe më shpejt dhe më mirë. 5G do të mundësojë lidhjen e një numri të madh pajisjesh dhe komunikimin e tyre të sigurt me vonesë minimale, gjë që hap një numër të madh mundësish për aplikimin e kësaj teknologjie.

100
100
100

Si deri në 5G

5G është këtu! Tani edhe ju mund të përjetoni përfitimet e teknologjisë superiore 5G në rrjetin më të mirë, të certifikuar nga përdoruesit.

Zgjidhni një tarifë sipas nevojave tuaja dhe bëhuni pjesë e botës drithëruese të 5G.

Ultra

5G вклучен
во претплатата

Magenta 1 Unlimited / Mobile Unlimited

5G вклучен
во претплатата

Magenta 1 М / Mobile М

5G вклучен
во претплатата


Për të përdorur rrjetin 5G në tarifat e listuara më sipër ju duhet:

  • të jeni në një zonë me mbulim 5G
  • të keni një pajisje 5G me përmirësimin e duhur të softuerit të ofruar nga prodhuesi i pajisjes
  • konfigurimi i rrjetit të pajisjes është vendosur në 5G

Pajisje të përputhshme me rrjetin 5G të Telekomit

Rrjeti i të ardhmes
është këtu

Rrjeti i
parë 5G
në Maqedoni