Е-faturë për shfrytëzuesit e shërbimeve mobile

1. Çka paraqet fatura elektronike?

Fatura elektronike paraqet zëvendësim të faturës me letër që e pranoni në adresën tuaj, në fillim të çdo muaji. Në vend që të pranoni faturë prej letre, më së voni deri ditën e pestë të muajit në menynë Fatura elektronike në portalin Telekomi Im, do ta keni faturën mujore.

2. A e pranoj faturën elektronike nëpërmjet e-postës?

Po, përveç informacioneve mbi disponibilitetin e faturës elektronike në portalin Telekomi Im, në e-adresën tuaj të kontaktit në shtojcë dërgohet edhe fatura mujore për shërbimet mobile ose të integruara në formatin pdf.

3. Si mund të shfrytëzoj e-faturë?

Е-faturë mund të shfrytëzoni duke dhënë pëlqim për zëvendësimin e faturës prej letre me atë elektronike dhe me aktivizim nëpërmjet:

 • Menysë Fatura elektronike nga Telekomi Im;
 • Nëpërmjet veb faqes
 • Duke dërguar „e-faturë START" në numrin 1461;
 • Me thirrje falas në automatet folëse 122 dhe 1235;
 • Duke nënshkruar Fletëpëlqim për faturë elektronike në shitoret e Telekomit;
 • Nëpërmjet Menyja ime.

4. A mund përsëri të pranoj fature prej letre?

Po, shërbimin Fatura elektronike mund ta deaktivizoni nëpërmjet kanaleve të njejta sikur aktivizimi:

 • Menysë Fatura elektronike nga Telekomi Im;
 • Duke dërguar „e-faturë STOP" në numrin 1461;
 • Me thirrje falas në automatet folëse 122 dhe 1235;
 • Në shitoret e Telekomit dhe
 • Nëpërmjet Menyja ime.

dhe nga muaji i ardhshëm përsëri do të pranoni faturë në formë letre

Verzioni desktop