MaxTV

Често поставувани прашања

1.За кого е наменета услугата MaxTV?

Услугата MaxTV е намената за сите приватни и деловни корисници кои сакаат да внесат повеќе забава и уживање во гледањето телевизија. MaxTV ви нуди единствена можност самите да бидете свој ТВ уредник.

2.Kој може да ја добие услугата MaxTV?

Услугата MaxTV можат да ја добијат сите корисници на услугите на Македонски Телеком, чијашто линија ги задоволува техничките барања за оваа услуга.

3. Дали и колку е комплицирано користењето на MaxTV?

Користењето на MaxTV е едноставно и не е покомплицирано од користењето на обичен видеорекордер. Сите команди се наоѓаат на далечинскиот управувач. Услугите, функциите и опциите се гледаат преку менито коешто се појавува на телевизорот.

4.Дали е можно да се склучи договор за MaxTV без телефонски број од Македонски Телеком?

За услугата MaxTV потребно е да имате активна телефонска линија. Притоа, услугата можете да ја добиете како дополнителна вредност на Вашата постојна телефонска линија, во рамките на пакетите 2 Max коишто вклучуваат MaxTV и телефонија, или пак, во рамките на 3 Мах пакетите коишто вклучуваат MaxTV, Мах АDSL интернет и телефонија. Би сакале да Ви обрнеме внимание дека поради технички причини услугата не можете да ја користите доколку сте претплатник на интернет преку друг интернет провајдер којшто исто така нуди DSL услуги.

5.Дали може истовремено да се гледаат телевизиските програми и да се користи интернет?

Да. Во рамките на 3 Мах пакетите коишто вклучуваат МахАDSL интернет и MaxTV, можете истовремено да користите интернет и да гледате телевизија. Со помош на модем/рутер, преку Вашиот компјутер е возможно да користите интернет, додека пак, преку ТВ приемникот да гледате MaxTV.

6.Дали интернет сообраќајот се троши кога се гледа MaxTV?

Интернет сообраќајот не е поврзан со MaxTV сообраќајот, односно, сообраќајот се движи по различни патеки, од причина што системите/платформите функционираат одвоено.

7.Каде можам да проверам колкав интернет сообраќај имам потрошено?

Веб порталот на кој може да се провери статусот на потрошениот интернет сообраќај е Мој Телеком, достапен преку веб страницата telekom.mk. Како корисник на MaxTV, овој податок е достапен на MaxTV преку Мени>MaxTV Екстра>Моја сметка.

8.Дали услугата MaxTV ќе им биде достапна на сите активни корисници на MaxADSL или има ограничувања во зависност од локацијата?

Најголемиот број од корисниците на MaxADSL ги исполнуваат техничките барања за MaxTV. Сепак, за оваа услуга постојат дополнителни технички услови коишто не секогаш се поврзани со локацијата на корисниците, не можат да се занемарат и потребно е дополнително да се испитаат.

9.Дали постои можност MaxTV да се гледа на два ТВ приемника?

Да. MaxTV може да се гледа на два ТВ приемника, за што се потребни два медија приемника: медија приемник 300 и медија приемник 100. Исто така, потребно е да се испитаат техничките можности за обезбедување на услугата на двата приемника. При користењето на два медија приемника, не постои разлика во месечниот надомест за пакетите базирани на ADSL.

10.Каде се обезбедуваат уредите потребни за функционирањето на MaxTV?

Уредите ги добивате на користење при склучувањето договор за MaxTV во продажните салони на Македонски Телеком или кај Вашиот контакт за продажба. Во случај на Optic пакети, постои можност за купување на уредите.

11.Дали се наплаќа премотувањето, паузирањето и снимањето на програмите?

Не, тоа е дел од услугата во пакетите во кои овие карактеристики се вклучени и не се наплатува дополнително.

12.Кој ја инсталира услугата MaxTV?

Услугата MaxTV ја инсталираат специјално обучени екипи од Македонски Телеком, а во случај на пакет за самоинсталација, корисникот треба сам да ја инсталира опремата за што добива прецизно упатство за инсталација. Доколку Ви е потребна дополнителна помош при инсталацијата на опремата, обратете се на бесплатниот телефонски број 122 за техничка поддршка на корисниците, кој е достапен 24x7.

13.Дали MaxTV поддржува HDTV?

Да.

14.Каде можт да се најдат дополнителни информации за услугата MaxTV?

Во сите продажни салонина Македонски Телеком, преку Контакт центарот на 122 и преку интернет на telekom.mk.

15.Каде можат да се најдат упатства за користење на услугата и уредите?

Сите упатства поврзани со MaxTV услугата можете да ги најдете на telekom.mk Корисничка поддршка>Упатства.

16.Во случај на проблеми со услугата или опремата, кому можам да се обратам?

Обратете се на бесплатниот телефонски број 122 во Службата за корисничка поддршка, која е достапна 24 часа на ден, секој ден во годината.

17.Каде можам да поднесам барање и да склучам договор за услугата MaxTV?

Во сите Телеком продажни салони, во Контакт центарот на 122, кај индиректните партнери, како и преку интернет на telekom.mk.

MaxTV опрема

1. Дали е потребен посебен телевизор за MaxTV?

MaxTV поддржуваат 90% од ТВ уредите кои денес се користат во Македонија. MaxTV може да се следи и преку традиционалните, но и преку новите плазма и LCD телевизиски уреди. Единствен услов е ТВ приемникот да има влез за поврзување на медија приемникот: HDMI, SCART или S-Video.

2. Кои и какви уреди се потребни за функционирањето на MaxTV?

За да имате MaxTV, потребен Ви е телефонски приклучок од Македонски Телеком, модем/рутер којшто ќе биде поврзан на мрежата на Македонски Телеком и медија приемник 300, којшто го овозможува обезбедувањето на MaxTV и сите негови дополнителни функционалности. Составен и важен дел на системот претставува медија приемникот (Media receiver), кој IP сигналот пристигнат преку ADSL мрежата го претвора во телевизиски сигнал. При користењето на услугата MaxADSL, досега користевме таканаречен ADSL модем, кој со воведувањето на напредните МахTV и Call&Surf услуги е заменет со модем/рутер (Home Gateway). Со помош на овој уред, кон мрежата се приклучува не само медија приемникот туку и компјутерот преку кој ни се достапни интернет услугите. Уредот располага со вграден огнен ѕид (firewall), како и WLAN модул за безжично поврзување на компјутери.

3. Што е медија приемник?

Медија приемник (Media Receiver) е софистициран уред кој ја носи MaxTV во Вашиот дом. За корисниците на MaxTV, достапни се два типа медија приемници и тоа МП300 и МП100. Медија приемникот МП300 е основниот медија приемник кој располага со сопствена меморија за снимање на содржините, додека МП100 е модел без меморија и се користи за поврзување на дополнителен ТВ приемник. Деталите за медија приемниците можете да ги најдете во Корисничка поддршка>Упатства на www.maxtv.mk.

4. Дали сите потребни кабли за спојување на медија приемникот со MaxADSL модемот/рутерот се дел од опремата која ја добивам со потпишувањето договор за MaxTV?

Сите потребни кабли се наоѓаат во кутијата со медија приемникот.

5. Колкава може да биде максималната оддалеченост на MaxADSL модемот од медија приемникот и од ТВ приемникот?

Не постојат посебни ограничувања.

6. Постои ли можност за безжично спојување на медија приемникот и MaxADSL модемот/рутерот?

Да. Медија приемникот и модемот/рутерот можат да се поврзат безжично со помош на дополнителен уред (Speedport 101, Swix). Покрај безжичното, можно е и поврзување преку електричната инсталација со помош на посебен уред.

7. Постои ли можност медија приемникот да се приклучи на HDMI (high definition multimedia interface) приклучокот на телевизорот?

Да, HDMI кабелот е вклучен во пакетот со медија приемникот.

8. На медија приемникот се наоѓа USB приклучок. За што служи?

Во моментов, USB приклучокот нема поддршка, односно тој не може да се користи.

9. Колку време медија приемникот може да ја памети снимената ТВ програма за повторно гледање?

Каналите, односно, програмите кои ги снимате на медија приемникот, ќе бидат достапни на располагање толку долго колку што вие ќе одлучите. Медија приемникот има 160 GB тврд диск (што значи повеќе од 150 часа снимање). Кога ќе се исполни целата меморија на уредот, тој ќе Ве информира и Вие ќе одлучите која содржина да ја избришете.

10. Што се случува кога тврдиот диск на медија приемникот МП300 е целосно полн?

Снимениот материјал има свој редослед по датуми. Ако тврдиот диск е целосно наполнет, тогаш снимениот материјал со најстар датум автоматски се брише, со што се ослободува простор за нови снимања. Постои можност и да добиете нотификација дека хард дискот е полн и сами да одберете што ќе избришете во зависност од нагодувањата на Вашиот медија приемник.

11. Колку време медија приемникот ја памети ТВ програмата во живо за повторно гледање?

Во поглед на меморирањето на каналите во живо, всушност, станува збор за времена меморија, којашто ја чува содржината што ја гледате од почетокот на вклучувањето на дадениот канал сѐ додека не го смените. Откако ќе го смените каналот, започнува меморирањето на новиот канал, а сè претходно се брише. Враќање наназад е возможно за максимум 2 часa.

12. Во случај на проблеми со услугата или опремата кому можам да се обратам?

Обратете се на бесплатниот телефонски број 122 за поддршка на корисниците, кој е достапен 24 часа на ден, секој ден во годината.

13. Кој ја инсталира услугата MaxTV?

Услугата MaxTV ја инсталираат специјално обучени екипи од Македонски Телеком, а во случај на пакет за самоинсталација, корисникот треба сам да ја инсталира опремата за што добива прецизно упатство за инсталација. Доколку Ви е потребна дополнителна помош при инсталацијата на опремата, обратете се на бесплатниот телефонски број 122 за техничка поддршка на корисниците, кој е достапен 24x7.

14. Каде можам да најдам упатства за користење на услугата и уредите?

Сите упатства поврзани со MaxTV услугата можете да ги најдете на telekom.mk Корисничка поддршка>Упатства.

MaxTV функционланости, ТВ водич, Видеотека

1. Што е овозможено со функциите на MaxTV водичот?

MaxTV водичот ви дава информации за програмата на сите канали на MaxTV за 14 дена, притоа обезбедувајќи можност за закажување на снимање на содржините и нивно пребарување.

2. На кој начин се снима ТВ програма?

Снимањето на некоја ТВ содржина е можно на два начина - со помош на MaxTV програмскиот водич, со избор на програма и доделување на снимање на програмата. Можноста за преглед и снимање на програмата, покрај со помош на програмскиот водич на MaxTV, е достапна и преку интернет програмскиот водич на telekom.mk и преку мобилен, со што е овозможено закажување на снимањето и кога не сте покрај ТВ приемникот. Покрај ова, овозможено е снимање на програмата во живо со вклучување на копчето за снимање на далечинскиот управувач на медија приемникот, со што започнува снимањето на програмата во живо.

3. За што станува збор доколку ТВ водичот прикажува погрешни податоци?

Македонски Телеком ја добива програмата од ТВ каналите и ја прикажува онака како што тие ја приложуваат. За податоците коишто се однесуваат, како на временската рамка, така и на содржините во програмата, доставени од ТВ каналите, Македонски Телеком не ја презема одговорноста.

4. Како да се закаже снимање на програми кои имаат различно, односно, поместено време на емитување во споредба со програмата во ТВ водичот? Дали постои можност за временско одложување на снимањето?

Снимањето се врши врз основа на определен термин, утврден во MaxTV водичот. Покрај автоматското, постои можност и за рачно временско нагодување на снимањето на програмите. На тој начин, можете да го нагодите започнувањето на снимањето одреден период пред означениот термин за започнување на програмата во водичот и да го нагодите крајот на снимањето по означениот термин за крај на програмата. Ова има своја практична, но и безбедносна функција, во случај кога емитувањето на некоја емисија започнува со задоцнување, а системот веќе започнал со снимање врз основа на податоците добиени од MaxTV водичот.

5. Дали постои можност истовремено да се снима повеќе од една содржина и да се гледа телевизиската програма?

Услугата MaxTV дава можност истовремено да снимате една ТВ содржина, додека следите некоја друга во живо. Постои можност истовремено да се снимаат максимум две содржини. За време на снимањето на две содржини истовремено, постои можност една од програмите да се следи и притоа да се снима.

6. Зошто некои ТВ канали сè уште немаат обезбедено превод на македонски јазик?

Одлуката за локализација на содржините ТВ каналите најчесто ја прават врз основа на вкупно пријавениот број на корисници/гледачи од сите оператори кои го реемитуваат тој канал на одредена територија. Кога корисниците ќе надминат одредена критична бројка на таа територија (во случајов Р. Македонија), ТВ каналите одлучуваат за исплатливоста за локализација. Во однос на локализацијата, односно преводот на содржините на ТВ каналите, MaxTV ги пренесува онака како што ги обезбедуваат каналите.

7. Зошто на некои канали звукот е послаб во однос на други

ТВ сигналот се пренесува со квалитетот на звук како што ни го испорачуваат ТВ каналите. Во моментов нема техничка можност за нивелација на различното ниво на јачина на звукот на ТВ каналите, што не значи дека во иднина нема да се обезбеди.

8. Дали е возможно локалните канали достапни само за некои градови да се гледаат на целата територија на Македонија?

Локалните канали добиваат лиценца за емитување на програма само за одредена територија. Оттука, незаконски е тие да се реемитуваат на целата територија на Македонија.

9. Постои ли можност за контрола на програмата, односно филмовите, според содржината (на пример, забрана за пристап на децата до содржини за возрасни)?

Да, таканаречената „родителска контрола“ е функционалност обезбедена со MaxTV. Со помош на четирицифрен ПИН код, можете да му забраните на Вашето дете пристап до сите филмови и емисии за чие гледање постои препорака за ограничување на гледање поради возраст. Оваа функционалност овозможува и блокирање на ТВ канали и лимитиран пристап до содржини во Видеотеката.

10. Кој е основниот пин за родителска контрола?

ПИН кодот е даден во договорот којшто го потпишувате при купувањето на MaxTV услугата.

11. Дали бројот на понудени филмови во Видеотеката ќе биде постојано ист?

Бројот на содржините во Видеотеката постојано се зголемува, а содржините континуирано се менуваат и дополнуваат.

12. Како можам да изнајмувам филмови?

Ако изнајмувате филмови од нашата Видеотека, ќе заштедите и време и пари. Начинот на изнајмување е лесен и брз, можете да го направите преку менито на MaxTV, со помош на далечински управувач, седејќи во Вашата фотелја. Користејќи само неколку копчиња, можете да избирате и изнајмувате филмови од Видеотеката, која се повикува од менито. Нашата понуда изобилува со светски хитови и разновидни филмови од сите жанрови.

13. Која е цената за изнајмување на филмовите?

За цената на изнајмувањето на филмовите можете да се информирате преку Вашиот телевизиски приемник, преку менито Видеотека или во делот Видеотека на оваа веб страница.

14. На кој начин се плаќа за изнајмениот филм?

Плаќањето за изнајмените филмови е вклучено во првата следна телефонска сметка.

15. За колку време може да се изнајми еден филм?

Еден филм се изнајмува за еден ден (24 часа). Ова значи дека изнајмениот филм, за висината на надоместокот на изнајмувањето, во текот на еден ден може да се гледа неограничен број пати.

16. На кој начин е достапен телетекстот?

Во средина на далечинскиот управувач се наоѓаат копчиња, со помош на кои е достапен телетекстот. Телетекстот од повеќето македонски ТВ канали не е достапен во моментов заради недостаток на опремата којашто ТВ каналите треба да ја постават за поврзување на телетекстот со дигиталната MaxTV платформа.

17. Како да го нагодам телевизорот во HD?

Доколку ја следите програмата на MaxTV преку LCD или плазма телевизор и сакате целосно да уживате во HD перформансите на вашите ТВ приемници, направете ги следните чекори:


Во текот на следење на програмата одберете:
Menu > Подесување > Телевизија


Од менито, одберете „Размер на екранот" и соодветна HD резолуција согласно карактеристиките на вашиот ТВ приемник (720p за HD Ready и 1080i за Full HD приемници). Со избирање на „Продолжи" и потоа на функцијата „Почни тест", започнува тестирањето.


Изберете „Зачувај" и уживајте во кристалната слика.

Додека ги следите програмите, во зависност од содржината, можете да ја зумирате или да ја растегнете сликата.

Со притискање на копчето и навигација со стрелките позиционирајте се на опцијата „Ширина и висина на сликата“ и потоа со стрелките изберете го форматот на сликата кој најмногу ви одговара.

Со помош на копчето можете директно да ја нагодувате сликата.

За следење на програмата во HD резолуција потребно е медија приемникот да биде поврзан со ТВ приемникот преку HDMI кабел. Начинот на поврзување можете да го погледнете во упатството.

Како да променам аудио јазик на TV канал?

Во случај ТВ каналот да има можност за повеќе аудио јазици, нив можете да ги промените на следниве начини:

  • на секое вклучување на каналот, преку копчето на далечинскиот управувач, потоа изберете „Аудио преводи“ или
  • еднократно, со избор на основен аудио јазик кој ќе важи за сите канали (доколку постои можност за тој аудио јазик) преку Мени / Подесувања / Општо / Аудио / Аудио јазик

Како да променам јазик на превод(титл) на TV канал?

Во случај ТВ каналот да има можност за повеќе преводи, нив можете да ги промените на следниве начини:

  • на секое вклучување на каналот, преку копчето на далечинскиот управувач, потоа изберете „Преводи“ или
  • еднократно, со избор на основен превод кој ќе важи за сите канали (доколку постои можност за тој превод) преку Мени / Подесувања / Телевизија / Преводи
Десктоп верзија