Family share

Споделувајте интернет во Magenta 1
со Telekom MK апликацијата

Со Family Share во Magenta 1, членовите од семејството кои се корисници на Magenta 1 мобилни услуги М и Magenta 1 мобилни услуги L може да го споделат својот мобилен интернет со останатите членови на истите тарифи. Услугата е промотивна и достапна за сите корисници на Magenta 1 мобилни услуги М и Magenta 1 мобилни услуги L.

Со опцијата Family Share можете да споделувате мобилен интернет помеѓу себе, неограничен број пати во текот на месецот. Споделениот интернет е со важност до крајот на месецот.

Сѐ што треба да направите е да ја преземете Telekom MK на:

Како да споделите интернет?

Споделувањето на интернет со најблиските е едноставно и брзо со новата Telekom MK апликација. Погледнете го видеото и дознајте како да споделувате.

Одберете интернет
на главната страница на Telekom MK и споделувајте

1.

Одберете ја опцијата Сподели во Telekom MK апликацијата

2.

Одберете го бројот на кој сакате да му споделите интернет

3.

Одберете ја количината на интернет која сакате да ја споделите

Десктоп верзија