Географска преносливост

Географска преносливост на број е обезбедување на можност да го задржите постојниот број при промена на локација во рамките на исто нумерациско подрачје. Услугата во мрежата на Македонски Телеком е применлива само во нумерациските подрачја Скопје (02), Охрид (046), Велес (033) и Струмица (034).

На пример, пренесување на број од Скопје Чаир во Скопје Карпош, од Струга во Охрид, Гевгелија во Струмица, Кавадарци во Велес, итн.

Користењето на услугата Географска преносливост на број е бесплатно и се плаќа само еднократен надомест за активирање.

ОписИзнос
Еднократен надомест 236 ден.