Home Talk

Фиксна телефонија

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

Неограничените разговори во мрежата на Телеком се однесуваат на повици од фиксната кон мобилната и фиксната мрежа на Телеком. Повиците од фиксните линии кон други дестинации се наплаќаат според постојниот ценовник.

499
денари месечно

Еднократен надомест:

  • 1.999 ден. со договор на неопределено време
  • 1.499 ден. со договор на 1 година
  • не се наплатува со договор на 2 години
Десктоп верзија