Internet pako – për ato që ju duhet edhe më shumë internet

Për më shumë internet aktivizoni pako Internet sipas nevojave tuaja:

  • Pako 30 – ditore të njëfishtë për shfrytëzuesit që kanë shpenzuar internetin e përfshirë në tarifë
  • Paketë e përsëritshme mujore që riaktivizohet rregullisht për çdom muaj

INTERNET PAKO

2 GB

Një shtesë prej 2 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor, e vlefshme vetëm për paketat mujore. Shikoni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

199 den.

5 GB

Një shtesë prej 2 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor, e vlefshme vetëm për paketat mujore. Shikoni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

299 den.

Shfrytëzuesit të cilët nuk kanë internet të përfshirë në tarifë mund të aktivizojnë edhe pako ditore për internet:

Pako ditore

300 MB

29 den.

Pakoja ditore Mobile Surf vlen 24 orë nga momenti i aktivizimit

Aktivizimi i pakove

  • Përmes aplikacionit celular TELEKOM MK

  • Duke u lajmëruar në automatin folës falas 140 140
  • Nëpërmjet automatit vizuel duke u lajmëruar në numrin falas *122#
  • Nëpërmjet portalit Telekomi Im në menynë Beneficionet e mia
  • Duke dërguar SMS falas në 140 140 me tekst:
Lloji i pakos/fjala kyqe Internet pako 30 ditore Paketa mujore interneti
INTERNET PAKO S 30DNEVEN2GB MESECHENINTERNET2GB
INTERNET PAKO M 30DNEVEN5GB MESECHENINTERNET5GB
PAKO DITORE DNEVEN
  • Pakot Internet vlejnë për të gjithë modelet tarifore
  • Këto pako nuk vlejnë në roaming
  • Tarifimi i internetit është në 10 KB.

Çaktivizimi i paketave

Nëse aktivizoni Paketë të rregullt mujore të internetit dhe dëshironi ta çaktivizoni, duhet të telefononi në automatin folës 140 140. Për më tepër, paketa do të çaktivizohet në fund të muajit, pa marrë parasysh se në cilën ditë të muajit është dërguar kërkesa për çaktivizim, dhe do të shpërndahet sasia e plotë e internetit për muajin vijues, kurse parapagesa do të faturohet e plotë.

Verzioni desktop