Интернет пакети - за оние на кои им треба уште повеќе интернет

За повеќе интернет активирајте Интернет пакет според вашите потреби:

  • Еднократен 30 - дневен пакет за корисниците што го искористиле вклучениот интернет во тарифата
  • Повторлив месечен пакет кој редовно се реактивира секој месец

Интернет пакети

2 GB

Дополнителен 2 GB мобилен интернет може да се користи во земјите од Западен Балкан, важи само за месечните пакети. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

199 денари

5 GB

Дополнителен 2 GB мобилен интернет може да се користи во земјите од Западен Балкан, важи само за месечните пакети. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

299 денари

Корисниците кои немаат вклучен интернет во тарифата може да активираат и дневен пакет за интернет:

Дневен пакет

300 MB

29 денари

Дневниот пакет важи 24 часа од моментот на активирање

Активирање на пакетите

  • Преку мобилната апликација TELEKOM MK

  • Со јавување на бесплатниот говорен автомат 140 140
  • Преку визуелниот автомат со јавување на бесплатниот број *122#
  • Преку порталот Мој Телеком во менито Мои поволности
  • Со праќање бесплатен SMS на 140 140 со текст:
Тип на пакет/клучен збор 30 дневни Интернет пакети Месечни интернет пакети
Интернет пакет S 30DNEVEN2GB MESECHENINTERNET2GB
Интернет пакет M 30DNEVEN5GB MESECHENINTERNET5GB
MOBILE SURF ДНЕВЕН ПАКЕТ DNEVEN
  • Интернет пакетите важат за сите тарифните модели
  • Овие пакети не важат во роаминг
  • Тарифирањето на интернетот е на 10 KB.

Деактивирање на пакетите

Доколку активирате редовен месечен Интернет пакет и сакате да го деактивирате, треба да се јавите на бесплатниот говорен автомат 140 140. Притоа, пакетот ќе се деактивира на крајот од месецот, без оглед во кој ден од месецот е пратено барањето за деактивирање, а ќе биде доделена полната количина на интернет сообраќај за тековниот месец и ќе биде наплатена целата претплата.

Десктоп верзија