Kredi +

  • Kredi + të mundëson të mbetesh në kontakt edhe në rast se nuk ke kredi.

Kredi + të mundëson të mbetesh në kontakt edhe në rast se nuk ke kredi. Thjeshtë aktivizo shërbimin Kredi + dhe përfito kredi në llogarinë tënde:

  • Nëpërmjet automatit folës i cili kyqet automatikisht, nëse nuk ke kredi për realizimin e thirrjes;
  • Me SMS duke dërguar KREDIT PLUS në 070 145014. Porosia nuk faturohet.

Kredinë mund të shfrytëzosh në afat prej 7 ditësh (dita e aktivizimit + 6 ditë) për thirrje, SMS ose MMS drejt të gjithë rrjetave.

Gjatë rimbushjes së parë të ardhshme të pripejd vauçerit, Kredia + e dhënë do të minusohet nga llogaria yte.

Kushtet për shfrytëzim:

Shërbimi Kredi + është në dispozicion për të gjithë shfrytëzuesit pripejd nëse:

  • Keni rimbushur kredi sëpaku dy herë në tre muajtë e fundit (muaji vijues dhe 2 muajtë e mëparshëm);
  • Kredia + paraprake është kompenzuar nga llogaria.

Shërbimi nuk është në dispozicion në roaming.

Verzioni desktop