Internet pako – për ato që ju duhet edhe më shumë internet

Për më shumë internet aktivizoni pako Internet sipas nevojave tuaja:

  • Pako 30 – ditore të njëfishtë për shfrytëzuesit që kanë shpenzuar internetin e përfshirë në tarifë
  • Pako të përsëritshme mujore e cila rregullisht riaktivizohet çdo muaj

INTERNET PAKO

2 GB

199 den.

5 GB

299 den.

Shfrytëzuesit të cilët nuk kanë internet të përfshirë në tarifë mund të aktivizojnë edhe pako ditore për internet:

Pako ditore

300 MB

29 den.

Pakoja ditore Mobile Surf vlen 24 orë nga momenti i aktivizimit

Aktivizimi i pakove

  • Përmes aplikacionit celular TELEKOM MK

  • Duke u lajmëruar në automatin folës falas 140 140
  • Nëpërmjet automatit vizuel duke u lajmëruar në numrin falas *122#
  • Nëpërmjet portalit Telekomi Im në menynë Beneficionet e mia
  • Duke dërguar SMS falas në 140 140 me tekst:
Lloji i pakos/fjala kyqe Internet pako 30 ditore
INTERNET PAKO S 30DNEVEN2GB
INTERNET PAKO M 30DNEVEN5GB
PAKO DITORE DNEVEN
  • Pakot Internet vlejnë për të gjithë modelet tarifore
  • Këto pako nuk vlejnë në roaming
  • Tarifimi i internetit është në 10 KB.

Paketat mujore të përsëritshme që përgjigjen automatikisht çdo muaj, derisa të çaktivizohen, të mbeten të pandryshuara për momentin.

pageArea reserved, leave empty!!!