Mobile Surf – për ato që ju duhet edhe më shumë internet

Për më shumë internet aktivizoni pako Mobile Surf sipas nevojave tuaja:

  • Pako 30 – ditore të njëfishtë për shfrytëzuesit që kanë shpenzuar internetin e përfshirë në tarifë
  • Pako të përsëritshme mujore e cila rregullisht riaktivizohet çdo muaj

MOBILE SURF

500 MB

199 den.

1 GB

299 den.

3 GB

449 den.

Shfrytëzuesit të cilët nuk kanë internet të përfshirë në tarifë mund të aktivizojnë edhe pako ditore për internet:

Pako ditore

300 MB

29 den.

Pakoja ditore Mobile Surf vlen 24 orë nga momenti i aktivizimit

Aktivizimi i pakove

  • Përmes aplikacionit celular TELEKOM MK

  • Duke u lajmëruar në automatin folës falas 140 140
  • Nëpërmjet automatit vizuel duke u lajmëruar në numrin falas *122#
  • Nëpërmjet portalit Telekomi Im në menynë Beneficionet e mia
  • Duke dërguar SMS falas në 140 140 me tekst:
Lloji i pakos/fjala kyqe Internet pako 30 ditore Internet pako mujore
MOBILE SURF S 30DNEVEN500MB MESECHENINTERNET500MB
MOBILE SURF M 30DNEVEN1GB MESECHENINTERNET1GB
MOBILE SURF L 30DNEVEN3GB MESECHENINTERNET3GB
MOBILE SURF ДНЕВЕН ПАКЕТ DNEVEN
  • Pakot Mobile Surf vlejnë për të gjithë modelet tarifore
  • Këto pako nuk vlejnë në roaming
  • Tarifimi i internetit është në 10 KB.

Deaktivizimi i pakove

Në rast se aktivizonii pako të rregullt mujore Mobile Surf dhe dëshironi të njëjtën ta deaktivizoni,duhet të lajmëroheni në automatin folës falas në numrin 140 140. Pastaj, pakoja do të deaktivizohet në fund të muajit,pa marrë parasysh se në cilën ditë të muajit është dërguar kërkesa për deaktivizim, ndërsa do ju shpërndahet sasia e plotë e internet trafikut për muajin aktual dhe do ju faturohet e tërë parapagesa.

pageArea reserved, leave empty!!!