Mobile Surf – për ato që ju duhet edhe më shumë internet

Për më shumë internet aktivizoni pako Mobile Surf sipas nevojave tuaja:

  • Pako 30 – ditore të njëfishtë për shfrytëzuesit që kanë shpenzuar internetin e përfshirë në tarifë
  • Pako të përsëritshme mujore e cila rregullisht riaktivizohet çdo muaj
MOBILE SURF S MOBILE SURF M MOBILE SURF L
199 den. 299 den. 449 den.
500 MB 1 GB 3 GB

Shfrytëzuesit të cilët nuk kanë internet të përfshirë në tarifë mund të aktivizojnë edhe pako ditore për internet:

Pako Komunikacion i përfshirë Çmimi (den.)
Mobile Surf pako ditore 300 MB 29
  • Pakoja ditore Mobile Surf vlen 24 orë nga momenti i aktivizimit

Aktivizimi i pakove

  • Duke u lajmëruar në automatin folës falas 140 140
  • nëpërmjet automatit vizuel duke u lajmëruar në numrin falas *122#
  • Nëpërmjet portalit Telekomi Im në menynë Beneficionet e mia
  • Duke dërguar SMS falas në 140 140 me tekst
LLOJI I PAKOS /FJALA KYQE INTERNET PAKO 30 DITORE INTERNET PAKO MUJORE
MOBILE SURF S 30DNEVEN500MB MESECHENINTERNET500MB
MOBILE SURF M 30DNEVEN1GB MESECHENINTERNET1GB
MOBILE SURF L 30DNEVEN3GB MESECHENINTERNET3GB
MOBILE SURF ДНЕВЕН ПАКЕТ DNEVEN
  • Pakot Mobile Surf vlejnë për të gjithë modelet tarifore
  • Këto pako nuk vlejnë në roaming
  • Tarifimi i internetit është në 10 KB.

Deaktivizimi i pakove

Nëqoftëse aktivizoni Mobile Surf pako të rregullt mujore dhe dëshironi të deaktivizoni, duhet që përsëri të lajmëroheni në automatin folës falas 140 140. Pastaj, pakoja do të deaktivizohet në fund të muajit, pa marrë parasysh se në cilën ditë të muajit është dërguar kërkesa për deaktivizim, por do të shpërndahet sasia e plotë e internet komunikacionit për muajin vijues dhe do të faturohet parapagesa e plotë. Nga dita e parë e muajit të ardhshëm, lundrimi do të faturohet sipas çmimit të rregullt për internet mobil, në pajtim me modelin tuaj tarifor.

pageArea reserved, leave empty!!!