Mobile Surf - за оние на кои им треба уште повеќе интернет

За повеќе интернет активирајте Mobile Surf пакет според вашите потреби:

  • Еднократен 30- дневен пакет за корисниците што го искористиле вклучениот интернет во тарифата
  • Повторлив месечен пакет кој редовно се реактивира секој месец

MOBILE SURF

500 MB

199 денари

1 GB

299 денари

3 GB

449 денари

Корисниците кои немаат вклучен интернет во тарифата може да активираат и дневен пакет за интернет:

Дневен пакет

300 MB

29 денари

Дневниот пакет Mobile Surf важи 24 часа од моментот на активирање

Активирање на пакетите

  • Преку мобилната апликација TELEKOM MK

  • Со јавување на бесплатниот говорен автомат 140 140
  • Преку визуелниот автомат со јавување на бесплатниот број *122#
  • Преку порталот Мој Телеком во менито Мои поволности
  • Со праќање бесплатен SMS на 140 140 со текст:
Тип на пакет/клучен збор 30 дневни Интернет пакети Месечни интернет пакети
MOBILE SURF S 30DNEVEN500MB MESECHENINTERNET500MB
MOBILE SURF M 30DNEVEN1GB MESECHENINTERNET1GB
MOBILE SURF L 30DNEVEN3GB MESECHENINTERNET3GB
MOBILE SURF ДНЕВЕН ПАКЕТ DNEVEN
  • Mobile Surf пакетите важат за сите тарифните модели
  • Овие пакети не важат во роаминг
  • Тарифирањето на интернетот е на 10 KB.

Деактивирање на пакетите

Доколку активирате редовен месечен Mobile Surf пакет и сакате да го деактивирате, треба да се јавите на бесплатниот говорен автомат 140 140. Притоа, пакетот ќе се деактивира на крајот од месецот, без оглед во кој ден од месецот е пратено барањето за деактивирање, а ќе биде доделена полната количина на интернет сообраќај за тековниот месец и ќе биде наплатена целата претплата.

pageArea reserved, leave empty!!!