Mobile Surf - за оние на кои им треба уште повеќе интернет

За повеќе интернет активирајте Mobile Surf пакет според вашите потреби:

  • Еднократен 30- дневен пакет за корисниците што го искористиле вклучениот интернет во тарифата
  • Повторлив месечен пакет кој редовно се реактивира секој месец
MOBILE SURF S MOBILE SURF M MOBILE SURF L
199 ден. 299 ден. 449 ден.
500 MB 1 GB 3 GB

Корисниците кои немаат вклучен интернет во тарифата може да активираат и дневен пакет за интернет:

Пакет Вклучен сообраќај Цена (ден.)
Mobile Surf дневен пакет 300 MB 29
  • Дневниот пакет Mobile Surf важи 24 часа од моментот на активирање

Активирање на пакетите

  • Со јавување на бесплатниот говорен автомат 140 140
  • преку визуелниот автомат со јавување на бесплатниот број *122#
  • Преку порталот Мој Телеком во менито Мои поволности
  • Со праќање бесплатен SMS на 140 140 со текст
Тип на пакет/клучен збор 30 дневни Интернет пакети Месечни интернет пакети
MOBILE SURF S 30DNEVEN500MB MESECHENINTERNET500MB
MOBILE SURF M 30DNEVEN1GB MESECHENINTERNET1GB
MOBILE SURF L 30DNEVEN3GB MESECHENINTERNET3GB
MOBILE SURF ДНЕВЕН ПАКЕТ DNEVEN
  • Mobile Surf пакетите важат за сите тарифните модели
  • Овие пакети не важат во роаминг
  • Тарифирањето на интернетот е на 10 KB.

Деактивирање на пакетите

Доколку активирате редовен месечен Mobile Surf пакет и сакате да го деактивирате, треба повторно да се јавите на бесплатниот говорен автомат 140 140. Притоа, пакетот ќе се деактивира на крајот од месецот, без оглед во кој ден од месецот е пратено барањето за деактивирање, а ќе биде доделена полната количина на интернет сообраќај за тековниот месец и ќе биде наплатена целата претплата. Од први следниот месец, сурфањето ќе се наплаќа по редовната цена за мобилен интеренeт, согласно вашиот тарифен модел.

pageArea reserved, leave empty!!!