ÇKA ËSHTË MOBIPAY?

MobiPay është mënyrë krejtësisht e re e pagesës pa para të gatshme e mundësuar me telefon mobil drejtpërdrejtë nga:

 • postpejd fatura telefonike;
 • pripejd llogaria MobiPay;

Shfrytëzimi i shërbimit nuk paguhet, nuk paguhet as komision për transakcionet, madje as kompenzim mujor.

Telekom-i është operatori i parë celular në Maqedoni, i cili e ofron shërbimin MobiPay drejtpërdrejt përmes postpejd faturës telefonike ose pripejd faturës Mobipay, duke ju mundësuar ashtu abonentëve që të paguajnë drejtpërdrejt nga celulari i tyre në 380 autobusë të Ndërmarrjes publike të transportit. Shërbimi vlen për të gjithë abonentët e Telekomit në postpejd dhe pripejd dhe është në dispozicion për të gjitha llojet e celularëve.

MOBIPAY NËPËRMJET FATURËS POSTPEJD

Aktivizimi

Nëse deri më tash, nuk e ekni të aktivizuar shërbimin nga Telekomi, atëherë aktivizoni:

 • Me thirrje drejt numrit falas: 14 11 14
 • Me dërgimin e SMS porosisë falas me tekst: START në 14 11 14
 • Me thirrje drejt Automatit vizuel #180
 • Me thirrje drejt Kontakt qendrës: 122
 • Në Telekom shitoren më të afërt

Limiti mujor është 1000 den.

Deaktivizimi

 • Me dërgimin e SMS porosisë falas me tekst: STOP në 14 11 14
 • Me thirrje drejt Kontakt qendrës: 122
 • Në Telekom shitoren më të afërt

MOBIPAY PËR SHFRYTËZUESIT PRIPEJD

Aktivizimi

Shërbimi aktivizohet automatikisht me rastin e rimbushjes së parë me kupon MobiPay.

Limiti mujor i rimbushjes dhe gjendjes maksimale të faturës, si dhe për pagesë me MSISDN është 6.000 den.

Pripejd fatura MobiPay rimbushet duke blerë kupon MobiPay prej 100, 200, 500, 1.000 ose 2.000 denarëve. Kuponi MobiPay nuk i nënshtrohet TVSH-së, respektivisht shumën e kuponit MobiPay që do ta rimbushni mund të shfrytëzohet në tërësi. Kuponin MobiPay mund ta përdorni vetëm për pagesë MobiPay dhe nuk mund të përdoret për biseda, SMS porosi ose internet.

Deaktivizimi

 • Me thirrje drejt Kontakt qendrës në 122
 • Në Telekom shitoren më të afërt

MOBIPAY NË JSP- SKOPJE

Prej tash shfrytëzoni celularin Tuaj edhe si biletë autobusi

MobiPay mund ta përdorni edhe si instrument pagesor në autobusët e Ndërmarrjes publike të transportit - Skopje dhe me të ta paguani biletën tuaj të autobusit. Gjithçka që duhet të bëni është të thirrni në numrin 185 nga celulari juaj dhe ta afroni celularin afër terminalit (validatorit). Me rastin e pagesës së suksesshme do të pranoni sinjalizim me zë dhe dritë nga validatori, kurse si vërtetim të pagesës suaj do të pranoni edhe SMS porosi, të cilën duhet ta ruani deri në fund të destinacionit.

Çmimi i biletsë së autobusit për një vozitje është 40 denarë, kurse çmimi i biletës së natës është 50 denarë.

pageArea reserved, leave empty!!!