shape

СО ТЕЛЕКОМ СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОННАГРАДИ

Регистрирај се на Telekom MK App, добиј 5 GB интернет и 500 Magenta Moments срца.

Telekom logo Opel logo
Opel Corsa car
TPhone

Правила за учество во наградната игра

Правилата се едноставни, a учество можат да земат сите корисници на припејд услугите и приватни постпејд корисници на Македонски Телеком кои ги исполнуваат следните услови:

Припејд корисници

Бесплатна регистрација во Magenta Moments преку апликацијата Telekom MK.

Со самото регистрирање корисниците добиваат 5 GB мобилен интернет со времетраење од 7 дена и 500 Magenta Moments срца кои можат да ги искористат за активирање на поволностите од нашите партнери.

Веднаш по регистрацијата, со секое надополнување во припејд, корисникот учествува во дневното извлекување на најдостапниот 5G смартфон, T Phone.

Сите регистрирани учесници кои ќе надополнат сума од најмалку 400 денари во текот на времетраењето на наградната игра влегуваат во извлекувањето за главната награда - новата Opel Corsa.

Постпејд корисници

Нов постпејд корисник или постоен корисник кој ќе обнови договор за лојалност на актуелните Magenta 1 или Mobile портфолија во текот на времетраењето на наградната игра.

Регистрацијата за учество во наградната игра се врши преку Magenta Moments на апликацијата Telekom MK и со неа се добиваат 5 GB дополнителен мобилен интернет со времетраење од 30 дена и 500 Magenta Moments срца кои можат да се искористат за активирање на поволностите од нашите партнери.

Со регистрацијата, постпејд корисниците учествуваат во дневното извлекување за најдостапниот 5G смартфон,
T Phone и во извлекувањето за главната награда, новата Opel Corsa.

Награди

Т Phone 5G смартфон - секој ден

Главна награда – автомобил Opel Corsa

Времетраење на наградната игра:
22.11.2023 – 10.01.2024 година

Официјални правила за наградната игра

Opel

500 Magenta Moments срца

се добиваат само за регистрација преку Magenta Moments.

ГОЛЕМА ГЛАВНА НАГРАДАНоватаOpel Corsa

Opel

Добитници во наградната игра

Армира Мурати – 0726183XX

22.11.2023

Драган Мадевски – 707708XX

23.11.2023

Мирија Џеладини - 0719634XX

24.11.2023

Елвис Елези – 0716774XX

25.11.2023

Емир Нуредини - 0725999XX

26.11.2023

Емин Мемедали – 0708065XX

27.11.2023

Ивона Трајковска - 0708087XX

28.11.2023

Тефик Касами - 0709069XX

29.11.2023

- 0705816XX

30.11.2023

Зарифе Мурсели - 0717564XX

01.12.2023

Ардита Асани - 0708740XX

02.12.2023

Аднан Дехари - 0715887XX

03.12.2023

Омер Рамадани - 0707857XX

04.12.2023

Зулеа Усеини – 0714789XX

05.12.2023

Марко Ѓорѓиевски – 0725810XX

06.12.2023

Иванка Дишевска - 0702757XX

07.12.2023

-0708465XX

08.12.2023

Амди Шакири - 0718272XX

09.12.2023

Маја Ѓорѓиевска - 0709447XX

10.12.2023

Чендрим Нериовај - 0714909XX

11.12.2023

Леутрим Гервала - 0719449XX

12.12.2023

Кире Тинтовски - 0752767XX

13.12.2023

Мирослав Велковски – 0718032XX

14.12.2023

– 0716611XX

15.12.2023

Лирим Ибраими – 0702409XX

16.12.2023

Бурим Билали – 0714727XX

17.12.2023

Ваид Гафури – 0714772XX

18.12.2023

Салмани Калтрина - 0715748XX

19.12.2023

Илза Куртиши - 0707327XX

20.12.2023

Енес Таири - 0704431XX

21.12.2023

Анчо Малинов - 0713156XX

22.12.2023

Алим Шакири - 0708530XX

23.12.2023

Хаљиљ Адили - 0716281XX

24.12.2023

Харис Емини - 0725579XX

25.12.2023

Зијах Шабани - 0707991XX

26.12.2023

Иљбер Адили - 0708580XX

27.12.2023

Бесник Алиов - 0717595XX

28.12.2023

Мирјана Стојановска - 0708874XX

29.12.2023

Аднан Неџиповски - 0705710XX

30.12.2023

Али Беќири - 0714370XX

31.12.2023

- 0727654XX

01.01.2024

Емин Емин - 0726752XX

02.01.2024

Бобан Пецов - 0784135XX

03.01.2024

Хикмет Шарифи - 0717122XX

04.01.2024

Осман Османи - 0715045XX

05.01.2024

- 0715050XX

06.01.2024

Ардион Латифи - 0709403XX

07.01.2024

Али Мерсели - 0705206XX

08.01.2024

Антигона Мурати - 0714405XX

09.01.2024

Бесар Сулејмани - 0727584XX

10.01.2024

Шаќир Брахими - 0725125XX

11.01.2024


Десктоп верзија