Најевтин роаминг

Користeте вистински најевтин роаминг од поголемиот број мрежи во светот. Услугата Најевтин роаминг не е достапна во само мал број држави. Одберете држава од долното мени за да го проверите партнерот за повикувања со Најевтин роaминг од таа држава:

Доколку сакате да остварите повик користејќи ја оваа услуга, следете ги овие едноставни чекори:

Кон нашата мобилна мрежа и сите домашни фиксни мрежи Кон останати мобилни мрежи во Македонија Кон други меѓународни дестинации и во самата држава
Повици од сите држави со кои е поддржана услугата 67 ден./мин 73 ден./мин 91 ден./мин
Повици од Грција 47 ден./мин 53 ден./мин 71 ден./мин

Кон Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово Кон други меѓународни дестинации
Повици од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово 3,64 ден./мин. 91 ден./мин
  • За повици кон мобилните броеви на Македонски Телеком во Македонија внесете *123*, потоа бројот што сакате да го повикате 07XХХХХХХ па внесете # и на крај стиснете на зелената слушалка (на некои телефони ова е тастерот yes или ок).
  • За повици кон броеви од фиксните мрежи внесете *123*, потоа бројот што сакате да го повикате 02XХХХХХХ, па # и на крај стиснете на зелената слушалка (на некои телефони ова е тастерот yes или ок).
  • По внесување на бројот вашиот повик ќе биде исклучен; почекајте мобилниот да заѕвони, при што на дисплејот ке се покаже вашиот број. Прифатете го повикот и почнете го разговорот со поевтина тарифа.
  • Интервалот на тарифирање на појдовни повици е на минута, освен во земјите од Западен Балкан роаминг каде интервалот на тарифирање е 30/1

ДДВ е вклучен во цената.