Омилена земја

  • До 40% попуст на меѓународните повици
  • Изберете една или повеќе омилени земји и разговарајте поевтино.

Со тарифниот модел Омилена земја можете да зборувате со попуст до 40%, со повеќе земји во странство. Бројот на земји кои може да се изберат не е ограничен. Попустот важи за повиците кон фиксните и мобилните мрежи во избраната држава. Месечниот надомест се однесува за секоја земја поединечно.

  • 20% попуст кон: Албанија, Белгија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Монако, Нов Зеланд, Полска, Словенија, Србија, Турција, Црна Гора, Хрватска и други
  • 30% попуст кон: Австралија, Австрија, Велика Британија, Германија, Данска, Естонија, Кипар, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Португалија, Словачка, Чешка, Романија, Русија, Украина, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Швајцарија, Шведска, Шпанија и други
  • 40% попуст кон: Кина и САД

Тарифниот модел можете да го активирате во Телеком продавниците, или преку Контакт центарот на телефонскиот број 122.

Десктоп верзија