ПОСЕБЕН

Тарифниот модел Посебен е наменет само за лица со посебни потреби и вклучува

Посебен

Месечна претплата
Вклучени минути за разговор и видео повици со сите корисници на Посебен
Вклучени SMS кон корисниците на Посебен
Вклучени минути кон сите домашни мрежи 200 мин.
Вклучени SMS кон сите домашни мрежи 100 SMS
Вклучен интернет 100 MB
Телефони во Посебен тарифа
МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА 236
денаримесечно

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации

Месечна претплата
Вклучени минути за разговор и видео повици со сите корисници на Посебен
Вклучени SMS кон корисниците на Посебен
Вклучени минути кон сите домашни мрежи 200 мин.
Вклучени SMS кон сите домашни мрежи 100 SMS
Вклучен интернет 100 MB
Телефони во Посебен тарифа
МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА 236
денаримесечно

Тарифирањето е на минута разговор.

Интервалот на тарифирање на интернетот е 10 KB. По надминување на интернет сообраќајот вклучен во претплатата, интернетот не се тарифира дополнително туку се намалува брзината.

Документи потребни за

новите претплатници на тарифниот модел Посебен

Овој тарифен модел е наменет само за лица со посебни потреби кои се членови на Сојузот на телесно инвалидизирани лица, Сојузот на слепи лица и Сојузот на глуви и наглуви лица. Освен документите за станување постпејд претплатник, потребни се и следниве документи: Потврда од здружението за лица со посебни потреби, копија од членската карта на здружението за лица со посебни потреби, како и оригиналната членска карта за увид.

Десктоп верзија