Rezervo termin në shitoren e Telekom-it

Shitorja
Servisi
Konfirmoni rezervimin me
SMS porosia
E-adresa
Zgjidhni datën
Fusni kodin

15 minuta para terminit të rezervuar do ju dërgohet përkujtues dhe kod.

Shkoni në shitore në terminin e konfirmuar dhe në ekranin e sistemit për pritje zgjidhni BILETË E REZERVUAR.

Në ekranin e ardhshëm e futni kodin që ju është dërguar me SMS ose e-mail dhe do të merrni biletë të printuar për pritje. Numri nga bileta e printuar shumë shpejtë do të thirret për shërbimin.

Verzioni desktop