Rimbushni kredi nga postpejd në pripejd!

Mënyra më e thjeshtë të rimbushni pripejd kredi

SHërbimi „Rimbushni kredi nga postpejd në pripejd”, mundëson mënyrën më të lehtë për të rimbushur pripejd kredi nga postpejd llogaria. Mund të rimbushni kredi në shuma sipas zgjedhjes suaj: 100 den, 150 den., 200 den., 250 den., 300 den., 590 den., 900 den. ose 2.000 den. Për të provuar shërbimin, realizoni transferin e parë të kredisë prej 100 denarë falas!

Makedonski Telekom ju mundëson më shumë mënyra të rimbushjes së kredisë në numrin pripejd. Zgjidhni mënyrën që më së shumti ju përshtatet, kurseni kohë dhe gëzoni ata që i doni më së shumti.

Rimbushni nëpërmjet 122 ose nëpërmjet Telekomi Im

Mjafton që të lajmëroheni në numrin falas 122 dhe ti përcillni udhëzimet e automatit folës ose të lajmëroheni në Telekomi Im dhe në menynë Rimbushje të kredisë nga postpejd në pripejd, futni pripejd numrin dhe llojin e vauçerit që të rimbushni kredinë në numrin e dëshiruar. Pastaj nëpërmjet SMS porosisë do të informoheni mbi transferin e kryer të kredisë nga postpejd llogaria juaj në pripejd llogarinë e numrit të zgjedhur. Pripejd kredia e rimbushur do të faturohet në postpejd faturën tuaj mujore.

Rimbushni kredi nëpërmjet Internetit

Nuk ka më nevojë që të lëshoni komforin e shtëpisë suaj për të rimbushur kredi. Tash mund të rimbushni kredi edhe nëpërmjet portalit e-biznes me kartelë pagesore.

Më shumë informacione mbi procedurën e e-rimbushjes do të gjeni KËTU ku mund ta kryeni rimbushjen.

Rimbushni pripejd llogari nga bankomati

Prej tash, mundeni në mënyrë elektronike të rimbushni çdo pripejd llogari edhe nëpërmjet bankomatit. Shkoni me kartelën tuaj pagesore deri te ndonjëri prej bankomatëve të Stopanska banka ose NLB Tutunska banka dhe përcillni udhëzimet në ekran:

  • Zgjidhni menynë për shërbime shtesë,
  • Zgjidhni vauçer për celular,
  • Zgjidhni shumën që dëshironi të rimbushni,
  • Futni numrin tuaj të telefonit dhe rimbushni pripejd llogarinë.

Në çdo shitore të Telekomit mund të kërkoni faturë mbi rimbushjen e realizuar. Shikoni më detajisht të gjithë hapat e nevojshëm për rimbushje të kredisë!