SMS

SMS JAVOR

150 SMS
në rrjetin tonë mobil

49 den.

Pakot vlejnë 7 ditë nga dita e aktivizimit

Aktivizo

150 SMS
drejt të gjithë rrjetave të vendit

99 den.

Pakot vlejnë 7 ditë nga dita e aktivizimit

Aktivizo

500 SMS
drejt të gjithë rrjetave të vendit

129 den.

Pakot vlejnë 7 ditë nga dita e aktivizimit

Aktivizo

SMS MUJOR

150 SMS
drejt të gjithë rrjetave të vendit

150 den.

Pakot zgjasin 30 ditë nga dita e aktivizimit

Aktivizo

150 SMS
drejt të gjithë rrjetave vendore dhe ndërkombëtare

354 den.

Pakot zgjasin 30 ditë nga dita e aktivizimit

Aktivizo
  • SMS pakot nuk janë në dispozicion në roaming.

Si të aktivizosh SMS pakon që ke zgjedhur?

Pakon e preferuar mund ta aktivizosh në mënyrën që ju përshtatet juve:

  • Duke u lajmëruar në numrin falas 1460 dhe duke i përcjellur udhëzimet e thjeshta të automatit folës;
  • Nëpërmjet aplikacionit mobil TELEKOM MK, ku përveç aktivizimit mund edhe të përcjellish gjendjen e çdo pako;
  • Onlajn nëpërmjet Telekomi Im;
  • Nëpërmjet Menyja ime, duke u lajmëruar në *122#
Verzioni desktop