NË PRIPEJD

NË PRIPEJD

Paketë javore Stream On duke përfshirë YouTube, Netflix, HBO Max dhe MaxTV GO dhe plus 4 GB internet për përdorimin e internetit sipas zgjedhjes suaj.

149
DENARË JAVË

SERIALET,
FILMAT dhe
TV PËRMBAJTJET MË TË PREFERUARA KUDO

Internet të pakufizuar për YouTube, Netflix, HBO Max dhe MaxTV GO. Ndiqni përmbajtjet tuaja të preferuara video nga celulari, pa shpenzuar nga interneti celular i përfshirë në paketë.

NË PRIPEJD

Si aktivizohet opsioni
Stream on?

Opsionin Stream On mund ta aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK.

Pas kërkesës për të aktivizuar opsionin Stream On do të merrni një SMS për të konfirmuar aktivizimin. Nga ai moment trafiku i realizuar përmes rrjetit celular për shërbimet e transmetimit bëhet i pakufizuar dhe nuk ka pse të shqetësoheni për trafikun e shpenzuar të internetit. Ndiqni transmetimet pa u shqetësuar në platformat tuaja të preferuara!

SI FUNKSIONON
STREAM ON?

Megjithëse nuk konsumon nga interneti juaj celular, opsioni Stream On ka nevojë për internet që të funksionojë. Nëse shpenzoni internetin celular të përfshirë në paketë, Stream On do të pushojë së punuari, derisa të aktivizoni një paketë të re interneti Stream On. Ju nuk keni nevojë të instaloni dhe përditësoni celularin tuaj për këtë opsion, sepse funksionon pavarësisht nga lloji i pajisjes celulare ose sistemit operativ.

Informacionet dhe kushtet e rëndësishme që duhet t’i dini kur përdorni opsionin Stream On.

  • Paketa zgjat 7 ditë nga dita e aktivizimit
  • Paketa nuk është e disponueshme në roaming.
  • Tarifimi i internetit është 10 KB.
  • Shpejtësia maksimale e internetit është 21 Mbps.
  • Pas shpenzimit të internetit të përfshirë në paketë, Stream On do të ndalojë së punuari derisa përdoruesi të aktivizojë një paketë të re javore të Internetit Stream On.
Kushtet dhe rregullat e përdorimit

VËRTET I PAKUFIZUAR, PA SHQETËSIME!

Përveç aplikacioneve të shërbimeve të përmendura të transmetimit, përmbajtjet e Stream On mund të shikohen edhe përmes aplikacioneve të tjera dhe faqeve të internetit nëse ato futen në to. Për shembull, nëse videoja është ngarkuar në një faqe të caktuar interneti përmes YouTube, rrjeti i Telekomit do ta njohë atë dhe trafiku nuk do të zbritet nga interneti i përfshirë në tarifë.

Verzioni desktop