Për kë është i dedikuar
opcioni STREAM ON?

Stream On është i dedikuar për gjeneratën Z dhe për të gjithë ata që ndjehen ashtu! Duke qëndruar në rrjedhë me idetë e përditshme që na vijnë nga bota në formë të muzikës, video përmbajtjeve dhe transmetimeve të ndryshme, mbajmë hapin me lëvizjet globale kyçe dhe jemi pjesë e revolucionit të madh të cilin e udhëheq rinia.

Opcioni Stream On është i dedikuar për mendjet e uritura, kureshtare dhe të freskëta të gjeneratës Z, të gatshëm që ta përthithin shpirtin botëror dhe ta zbatojnë në vepër në kontekstin e tyre lokal.

Promovim, konsumatorët e Mobile dhe Magenta 1 mund të aktivizojnë opcionin Stream On pa kompensim shtesë – vetëm nëpërmjet aplikacionit Telekom MK si pjesë e Ekstra përfitimeve në dispozicion vetëm nëpërmjet shfrytëzimit të e-faturës.

Opcioni Stream On është në dispozicion në modelet tarifore celulare Mobile S, M dhe Magenta 1 shërbimet celulare S, M dhe si shërbim shtesë mujor me çmim prej 99 denarë/në muaj. Nё Mobile L dhe Magenta 1 shërbimet celulare L opcioni Stream On është i përfshirë në parapagimin mujor të tarifës.