Посебен

Тарифниот модел Посебен е наменет само за лица со посебни потреби и вклучува

  • Неограничени разговори и SMS пораки кон заедницата Посебен
  • 200 минути кон сите домашни мрежи

    Вклучените минути можат да се користат и во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

  • 100 SMS кон сите домашни мрежи
  • 100 MB интернет
  • Голем избор на телефони по супер цени во Доверба 24
  • Поени во Мој клуб – најголемата програма за лојалност
  • Дополнителни 500 MB мобилен интернет можат да се користат во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.
Посебен
Месечна претплата 236 ден.
Вклучени минути за разговор и видео повици
со сите корисници на Посебен
Неограничено
Вклучени SMS кон корисниците на Посебен Неограничено
Вклучени минути кон сите домашни мрежи 200 мин.
Вклучени SMS кон сите домашни мрежи 100 SMS
Вклучен интернет 100 MB
Телефони во Посебен тарифа

Тарифирањето е на минута разговор.

Интервалот на тарифирање на интернетот е 10 KB. По надминување на интернет сообраќајот вклучен во претплатата, интернетот не се тарифира дополнително туку се намалува брзината.

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации
Цена за минута разговор кон сите домашни мрежи 5,9 ден.
SMS кон сите домашни и странски мрежи 5,9 ден.
MMS кон сите домашни мрежи 17,7 ден.
MMS кон меѓународни зони 41,3 ден.
Цени за меѓународни повици меѓународни повици >

Документи потребни за новите претплатници на тарифниот модел Посебен

Овој тарифен модел е наменет само за лица со посебни потреби кои се членови на Сојузот на телесно инвалидизирани лица, Сојузот на слепи лица и Сојузот на глуви и наглуви лица. Освен документите за станување постпејд претплатник, потребни се и следниве документи: Потврда од здружението за лица со посебни потреби, копија од членската карта на здружението за лица со посебни потреби, како и оригиналната членска карта за увид.

Десктоп верзија