{{ProductDetails.ProductDetails.Title}}

{{ProductDetails.ProductDetails.Title}}

Месечно Еднократно ВКУПЕН ИЗНОС
{{ProductDetails.ProductDetails.Price}} ден.

Цената е со вклучен ДДВ. Плаќањето е на {{ProductDetails.ProductDetails.Rates}} месечни рати на телефонска сметка.

1 ден. Цена во готово

Цената е со вклучен ДДВ.

{{ProductDetails.ProductDetails.Price}} ден. Цена во готово

Цената е со вклучен ДДВ.

{{ProductDetails.ProductPrice.MojKlub }} поени Со Мој клуб поени


{{item.Description}} {{item.Value}}


Начин на плаќање Редовна цена
Плаќање во готово или на прва телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.Magenta1}} ден.
Плаќање на 48 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment48Privileged}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment48Privileged}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductPrice.SVT48Privileged}} % (1))
Плаќање на 48 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.Magenta48Cena}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.Magenta48VkupnaCena}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.Magenta48SVT}} % (1))

Начин на плаќање Редовна цена
Плаќање во готово или на прва телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.PricePrivileged}} ден.
Плаќање на 12 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment12Privileged}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment12Privileged}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.SVT12Privileged}} % (1))
Плаќање на 18 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment18Privileged}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment18Privileged}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.SVT18Privileged}} % (1))
Плаќање на 24 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment24Privileged}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment24Privileged}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.SVT24Privileged}} % (1))
Плаќање на 48 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment48Privileged}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment48Privileged}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.SVT48Privileged}} % (1))

Начин на плаќање Редовна цена
Плаќање во готово или на прва телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.Price}} ден.
Плаќање на 12 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment12}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment12}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.SVT12}} % (1))
Плаќање на 18 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment18}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment18}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.SVT18}} % (1))
Плаќање на 24 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment24}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment24}} ден. (вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.SVT24}} % (1))
Плаќање на 48 месечни рати на телефонска сметка {{ProductDetails.ProductPrice.MonthInstalment48}} ден. /месечно
{{ProductDetails.ProductPrice.TotalMonthInstalment48}} ден.(вкупна цена, СВТ - {{ProductDetails.ProductPrice.SVT48}} % (1))

Со Мој клуб поени Поени
{{ProductDetails.ProductPrice.MojKlub}}

Упатство
{{ProductDetails.ProductDocument.Title}} преземиСо Мој клуб поени Поени
{{ProductDetails.ProductPrice.MojKlub}}

Десктоп верзија