29.05.2024 ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД – СКОПЈЕ

  • Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права на денот на објавата на Јавниот повик за учество на Годишното Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
  • Резултати од гласање од седницата на Годишното Собрание
  • Прашања/одговори од Седницата на Годишното Собрание
  • Соопштенија за јавност од Седницата на Годишното Собрание

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија