ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком
  1. Спогодба за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком со прилози *
 2. Предлог Одлука за усвојување на нов Статут на Друштвото
  1. Предлог нов Статут на Друштвото
 3. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото
  1. Предлог за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото.
  2. Биографија на Жарко Луковски - кандидат за нов член на Одборот на директори на Друштвото
  3. Биографија на Оливер Костуранов - кандидат за ре-избор како неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото
  4. Биографија на Назим Буши - кандидат за ре-избор како неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото;
  5. Биографија на Александар Стојков - кандидат за ре-избор како независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото.
* Заради почитување на прописите за заштита на личните податоци, списокот на сегашни вработени во Друштвото коешто се присоединува, а кој е составен дел на Спогодбата за присоединување, не е јавно објавен на интернет страницата.

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија