Телеком
поволности

Секој месец без надомест

Забавувајте се и собирајте срца во Magenta Moments, нашата нова интернационална програма за наградување и поволности, ексклузивно достапна за корисниците на Телеком. Собраните срца искористете ги за да активирате поволност од Телеком, по ваш избор.
Magenta Moments е достапна само на апликацијата Telekom MK.

За вашата мобилна линија, одберете една од понудените опции:

 • 24 часа неограничен мобилен интернет

 • 2 GB мобилен интернет

 • 5G

 • Опција Stream On

 • Опција Speak Out

Активирајте ја преку Telekom MK апликацијата

За вашата мобилна линија, одберете една од понудените опции:

 • 24 часа неограничен мобилен интернет

 • 10 GB мобилен интернет за корисниците на Mobile М

 • 20 GB за корисниците на Мagenta 1 мобилни услуги

 • 500 MB во роаминг

 • Опција Stream On

 • Опција Speak Out

Активирајте ја преку Telekom MK апликацијата

За вашата мобилна линија, одберете една од понудените опции:

 • 500 MB во роаминг

Активирајте ја преку Telekom MK апликацијата

За вашата мобилна линија, одберете една од понудените опции:

 • 500 MB во роаминг

Активирајте ја преку Telekom MK апликацијата

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Телеком поволностите подлежат на промени зависно од актуелните услови и понуди на пазарот. Може да се активираат само преку Telekom MK апликацијата како дел од Magenta Moments програмата за поволности и наградувања, со користење на срца од корисничкиот профил на Magenta Moments.
 • Телеком поволноста за роаминг интернет важи за повеќе од 50 земји во светот. Повеќе информации за земјите и операторите дознајте овде.
 • Со Stream On можете да ги гледате содржините од MaxTV GO, HBO GO и Netflix, доколку сте веќе регистриран корисник на овие стриминг сервиси.
 • Повеќе детали за Опцијата Speak Оut на следниов линк.
Десктоп верзија